Strona głównaRada Naukowa PTI

Rada Naukowa

Rada Naukowa PTI jest najmłodszą jednostką organizacyjną PTI, której aktywność polega na wyznaczaniu podstawowych kierunków oraz opiniowaniu działalności PTI od strony merytorycznej.

Skład Rady Naukowej

 W skład Rady Naukowa PTI w kadencji 2023-2026 wchodzą następujący naukowcy:

 • prof. dr hab. Michał Baczyński (Oddział Górnośląski)
 • dr inż. Marian Bubak (Oddział Małopolski)
 • dr hab. Maria Ganzha (Oddział Mazowiecki)
 • dr hab. Paweł Gburzyński (Oddział Mazowiecki)
 • prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Janusz Kacprzyk (Oddział Mazowiecki)
 • dr hab. inż Wojciech Kempa (Oddział Górnośląski)
 • prof. dr hab. inż. Kisiel–Dorohinicki (Oddział Małopolski)
 • dr hab. Zygmunt Mazur (Oddział Dolnośląski)
 • prof. dr hab. inż. Kesra Nermend (Oddział Zachodniopomorski)
 • dr hab. Marcin Paprzycki (Oddział Mazowiecki)
 • dr inż. Andrzej Paszkiewicz (Oddział Podkarpacki)
 • dr hab. inż. Andrzej Romanowski (Oddział Łódzki)
 • dr hab. Zenon Sosnowski (Oddział Białostocki) 
 • dr Anna Stolińska (Oddział Małopolski)
 • dr hab. Jakub Swacha (Oddział Zachodniopomorski)
 • prof. dr hab. inż. Tomasz B. Szmuc (Oddział Małopolski PTI)
 • prof. dr. hab. Zdzisław Szyjewski (Oddział Zachodniopomorski)

Strona Rady Naukowej PTI: https://pti.org.pl/rn