Strona głównaRada Naukowa PTI

Rada Naukowa

Rada Naukowa PTI jest najmłodszą jednostką organizacyjną PTI, której aktywność polega na wyznaczaniu podstawowych kierunków oraz opiniowaniu działalności PTI od strony merytorycznej.

Skład Rady Naukowej

 W skład Rady Naukowa PTI w kadencji 2023-2026 wchodzą następujący naukowcy:

 • prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Janusz Kacprzyk (Oddział Mazowiecki) – Przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Kesra Nermend (Oddział Zachodniopomorski) – Wiceprzewodniczący
 • dr hab. Jakub Swacha (Oddział Zachodniopomorski) – Wiceprzewodniczący
 • dr Anna Stolińska (Oddział Małopolski) – Sekretarz
 • prof. dr hab. Michał Baczyński (Oddział Górnośląski)
 • dr inż. Marian Bubak (Oddział Małopolski)
 • dr hab. Maria Ganzha (Oddział Mazowiecki)
 • dr hab. Paweł Gburzyński (Oddział Mazowiecki)
 • dr hab. inż Wojciech Kempa (Oddział Górnośląski)
 • prof. dr hab. inż. Kisiel–Dorohinicki (Oddział Małopolski)
 • dr hab. Zygmunt Mazur (Oddział Dolnośląski)
 • dr hab. Marcin Paprzycki (Oddział Mazowiecki)
 • dr inż. Andrzej Paszkiewicz (Oddział Podkarpacki)
 • dr hab. inż. Andrzej Romanowski (Oddział Łódzki)
 • dr hab. Zenon Sosnowski (Oddział Białostocki) 
 • prof. dr hab. inż. Tomasz B. Szmuc (Oddział Małopolski PTI)
 • prof. dr. hab. Zdzisław Szyjewski (Oddział Zachodniopomorski)

Strona Rady Naukowej PTI: https://pti.org.pl/rn