Relacja z Wielkiej Gali ŚDSI 2019

Wielka Gala była jak co roku  punktem kulminacyjnym obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI). Część oficjalną uroczystości otworzył Marek Hołyńskim – przewodniczący Komitetu Organizacyjno-Programowego ŚDSI. Uczestników spotkania przywitał także Prezes PTI Włodzimierz Marciński. Zgromadzeni goście wysłuchali orędzia Sekretarza Generalnego International Telecommunication Union, Pana Houlin Zhao. Kolejne wystąpienie należało do prof. Romana Słowińskiego – przewodniczącego Komitetu Informatyki PAN. Przedstawił on krótko projekt interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Technologii Informacyjnych i Biomedycznych TIB PAN (o której już pisaliśmy).

W następnej części uroczystości nastąpiło wręczenie honorowych odznak PTI. Wyróżniono osoby, które szczególnie przyczyniły się do sukcesu obchodów 70-lecia polskiej informatyki. Srebrne odznaki PTI przyznano: Tomaszowi Komorowskiemu, Markowi Bolanowskiemu, Marianowi Bubakowi, Wojciechowi Kiedrowskiemu, natomiast brązowe – Annie Andraszek i Tomaszowi Kulisiewiczowi.

Kolejne wyróżnienia wręczone podczas Gali to statuetki dla najlepszych Koordynatorów Regionalnych ECDL. Zostali nimi w tym roku: Paweł Strawiński, Hanna Pikus i Ewa Sumowska.

Część oficjalną uroczystości zakończył niezwykle interesujący wykład prof. Piotra Płoszajskiego – na temat nowych kierunków rozwoju informatyki, zmian społecznych wywołanych kolejną transformacją cyfrową, a także… przyszłości całego świata. Wkrótce treść wykładu zostanie opublikowany w Biuletynie PTI.

Uroczysta kolacja była jak zwykle okazją do spotkań, dyskusji i rozmów kuluarowych.

Poniżej zamieszczamy fotorelację z wydarzenia. Wkrótce opublikujemy także filmowe podsumowanie uroczystości.