Strona głównaAktualnościRelacja z Zachodniopomorskiej Gali Informatycznej

Relacja z Zachodniopomorskiej Gali Informatycznej

-

W dniu 15 listopada 2018 w TECHNOPARKU POMERANIA odbyła się Zachodniopomorska Gala Informatyczna z okazji obchodów 70-lecia informatyki w Polsce. Podczas gali miały miejsce różne wystąpienia dotyczące historii informatyki, jej etapów rozwoju na Pomorzu Zachodnim, jak również podsumowania aktualnej sytuacji oraz próby prognoz przyszłości (więcej patrz program). W Gali wzięli udział znakomici goście reprezentujący zarówno ogólnopolskie jak i lokalne władze Polskiego Towarzystwa Informatycznego, przedstawiciele ogólnopolskich i lokalnych władz oraz instytucji. Gala zgromadziła również cały szereg wspaniałych gości, którzy w ten sposób uczcili obchody 70-lecia informatyki w Polsce.

Korzystając z okazji wydarzenia jakim była Zachodniopomorska Gala Informatyczna, wręczone zostały również medale i wyróżnienia z okazji 70-lecia informatyki w Polsce. Swoje medale odebrali prof. Wojciech Olejniczak oraz dr Barbara Królikowska. Wręczone zostały również Statuetki 70-lecia Informatyki w Polsce, którymi uhonorowani zostali:

Prof. Wojciech Bąkowski, który kierował w latach 80-tych projektem polegającym na opracowaniu i wdrożeniu systemu ewidencji pojazdów REJESTR w UM Szczecin.

Prof. Ignacy Dziedziczak, członek założyciel PTI. Aktywny członek Oddziału Zachodniopomorskiego, organizator licznych konferencji dotyczących informatyki w księgowości w szczególności INFRA.

Prof. Leon Dorozik, Który w latach 80-tych kierował projektem budowy i wdrożenia systemu TRANSTER, którego celem było eliminowanie pustych przebiegów w transporcie ciężarowym na terenie całego kraju, w ramach PKS.

Prof. Edward Kolbusz – aktywny członek Oddziału Zachodniopomorskiego PTI, inicjator i organizator licznych konferencji informatycznych między innymi INFOGRYF.

Prof. Antoni Nowakowski, aktywny członek Oddziału Zachodniopomorskiego, inicjator i organizator licznych konferencji informatycznych między innymi INFOGRYF.

Prof. Józef Perenc kierował projektem „Sterowanie parkiem wagonów OPW”, mającym na celu wspomaganie systemu rozliczeń wspólnego parku wagonów towarowych w ramach krajów RWPG.

Prof. Jerzy Sołdek, m.in. inicjator i realizator budowy Akademickiej Sieci Komputerowej w Szczecinie oraz włączenia jej do sieci krajowej z dostępem do Internetu. Obok aktywności organizacyjnej prof. J. Sołdek aktywnie szkolił i wychowywał liczne grono wybitnych informatyków. Szczególnym osiągnięciem było zbudowanie od podstaw Wydziału Informatyki na Politechnice Szczecińskiej.

Dr inż. Krzysztof Bogusławski, współtwórca i projektant Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie oraz wieloletni dyrektor Akademickiego Centrum Informatyki administrującego AMSK. Przedstawiciel ZUT w Radzie Konsorcjum Pionier – naukowej sieci akademickiej.

Dr Tomasz Komorowski, aktualny prezes Zachodniopomorskiego Oddziału PTI, inicjator i organizator licznych przedsięwzięć organizowanych zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym. Pomysłodawca i realizator wznowienia po 10 latach wydawania Biuletynu PTI. Główny organizator konferencji Sejmik Młodych Informatyków. Kandydatura Tomasza Komorowskiego została wysunięta osobiście przez Prezesa PTI i przyjęta przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Andrzej Feterowski, prezes Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego sp. z o.o. TECHNOPARK POMERANIA. Kierowane przez niego zespoły zdobyły dwukrotnie tytuł Lidera Informatyki i tytuł Lidera Informatyki XX-lecia, nagrody przyznawanej przez czasopismo Computerworld.

Mirosław Zajdel, aktywny członek Oddziału Zachodniopomorskiego, inicjator i organizator licznych przedsięwzięć proedukacyjnych związanych z promowaniem informatyki, od 1997 roku Koordynator Regionalny ECDL, twórca i współtwórca wielu rozwiązań informatycznych.

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (dawniej Politechniki Szczecińskiej) funkcjonuje od 1999 roku, jednak ma swoje początki w 1971 r. kiedy to powstał kierowany przez prof. Jerzego Sołdka Zakład Teorii Mechanizmów i Podstaw Automatycznej Regulacji. Osiągnięcia naukowe i dydaktyczne stawiają WI ZUT na czele informatycznych jednostek naukowo-edukacyjnych regionu.

Technikum Informatyczne SCI, SZCZECIŃSKIE COLLEGIUM INFORMATYCZNE – Kształcące młodzież w regionie na specjalnościach: programowanie, programowanie gier, programowanie z elementami testowania oprogramowania. Realizuje również projekty unijne, w ramach których uczniowie uzyskują międzynarodowe certyfikaty programistyczne i sieciowe.

Certum – należące do Asseco Data Systems SA polskie centrum certyfikacji zlokalizowane w Szczecinie. Lider podpisu elektronicznego w Polsce oraz czołowy dostawca niekwalifikowanych usług zaufania w Europie. Funkcjonuje od przeszło 20 lat wspierając rozwój polskiej gospodarki.

Fundacja NETCAMP, której założyciele (Maciej Jankowski, Robert Król i Artur Kubiak) tworzyli najnowszą informatyczną historię regionu. Bardzo liczne spotkania branży informatycznej, inicjatywy edukacyjne, czy start-up’owe pokazują, że można łączyć pasję do informatyki i zaangażowanie społeczne z działalnością biznesową. Fundacja ma za sobą 10 lat inspirujących aktywności i planuje kolejne.

za: http://pti.szczecin.pl/gala/

 

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów