Rada Naukowa w kadencji 2017-2020

Skład Rady Naukowej PTI powołanej na XII Zjeździe Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego 24 czerwca 2017 r. na kadencję 2017-2020:

 • prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Oddział Zachodniopomorski) – przewodniczący
 • dr hab. Zygmunt Mazur (Oddział Dolnośląski) – wiceprzewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski (Oddział Pomorski) – wiceprzewodniczący
 • dr hab. Jakub Swacha (Oddział Zachodniopomorski) – sekretarz
 • dr hab. Piotr Bała (Oddział Kujawsko-Pomorski)
 • dr inż. Marian Bubak (Oddział Małopolski)
 • dr inż. Przemysław Jatkiewicz (Oddział Pomorski)
 • prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Janusz  Kacprzyk (Oddział Mazowiecki)
 • dr inż. Adrian Kapczyński (Oddział Górnośląski)
 • dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki (Oddział Małopolski)
 • dr Tomasz Komorowski (Oddział Zachodniopomorski)
 • dr hab. inż. Lech Madeyski (Oddział Dolnośląski)
 • prof. dr hab. inż. Marian Noga (Oddział Małopolski)
 • dr hab. Zenon A. Sosnowski (Oddział Podlaski)