Rada Naukowa w kadencji 2011-2014

 

W dniu 29 maja 2011 roku, podczas X Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego, została powołana Rada Naukowa PTI na kadencję 2011-2014 w składzie:

 • prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski – Przewodniczący
 • dr hab. prof. PWr Zygmunt Mazur – Wiceprzewodniczący
 • dr hab. inż. prof. PG Cezary Orłowski – Wiceprzewodniczący
 • dr hab. prof. US Kesra Nermend – Sekretarz
 • prof. dr hab. Leon Bobrowski
 • prof. dr hab. inż. Janusz Górski
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar
 • prof. dr hab. inż. Marian Noga (Oddział Małopolski)
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
 • prof. dr hab. inż. Leszek Trybus
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński
 • dr hab. prof. PS Wojciech Olejniczak
 • dr hab. inż. Lech Madeyski
 • dr inż. Adrian Kapczyński
 • dr inż. Marek Valenta