Rada Naukowa w kadencji 2014-2017

 

Skład Rady Naukowej PTI powołanej na XI Zjeździe Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego 14 czerwca 2014 r. na kadencję 2014-2017:

 • prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Oddział Zachodniopomorski) – przewodniczący
 • dr hab. Zygmunt Mazur (Oddział Dolnośląski) – wiceprzewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski (Oddział Pomorski) – wiceprzewodniczący
 • dr hab. Jakub Swacha (Oddział Zachodniopomorski) – sekretarz
 • prof. dr hab. Zbigniew Huzar (Oddział Dolnośląski)
 • prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Janusz  Kacprzyk (Oddział Mazowiecki)
 • prof. dr hab. Leszek A. Maciaszek (Oddział Dolnośląski)
 • prof. dr hab. inż. Marian Noga (Oddział Małopolski)
 • prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Ryszard Tadeusiewicz (Oddział Małopolski)
 • dr hab. prof. WWSZiP Tadeusz Gospodarek (Oddział Dolnośląski)
 • dr hab. inż. Lech Madeyski (Oddział Dolnośląski)
 • dr hab. Zenon A. Sosnowski (Oddział Podlaski)
 • dr inż. Adrian Kapczyński (Oddział Górnośląski)
 • dr inż. Andrzej Romanowski (Oddział Łódzki)
 • dr inż. Marek Valenta (Oddział Małopolski)