O Radzie Naukowej

Rada Naukowa PTI jest najmłodszą jednostką organizacyjną PTI, której aktywność polega na wyznaczaniu podstawowych kierunków oraz opiniowaniu działalności PTI od strony merytorycznej.

Praca Rady koncentruje się na następujących zagadnieniach:

 • wyznaczanie kierunków i identyfikowanie obszarów aktywności naukowej PTI
 • animowanie i koordynowanie działalności doradczej PTI
 • wydawanie zeszytów naukowych i innych publikacji naukowych, w szczególności zawierających materiały prezentowane na konferencjach organizowanych przez PTI
 • wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla konferencji naukowych organizowanych przez PTI, takich jak:
  • Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania (KKIO)
  • Informatyka w Zarządzaniu (IwZ)
  • Sejmik Młodych Informatyków (SMI)
  • Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR)
 • opieka nad Konkursem Prac Magisterskich.

W skład Rady Naukowa PTI w kadencji 2020-2023 wchodzą:

 • prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Oddział Zachodniopomorski) – przewodniczący
 • dr inż. Wacław Iszkowski (Oddział Mazowiecki) – wiceprzewodniczący
 • prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Oddział Wielkopolski) – wiceprzewodniczący
 • dr hab. Jakub Swacha (Oddział Zachodniopomorski) – sekretarz
 • prof. dr hab. Piotr Bała (Oddział Kujawsko-Pomorski)
 • dr inż. Marian Bubak (Oddział Małopolski)
 • dr hab. Maria Ganzha (Oddział Mazowiecki)
 • dr hab. inż. Tadeusz Antoni Gospodarek (Oddział Dolnośląski)
 • prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Janusz Kacprzyk (Oddział Mazowiecki)
 • prof. dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki (Oddział Małopolski)
 • dr Tomasz Komorowski (Oddział Zachodniopomorski)
 • prof. dr hab. Leszek Maciaszek (Oddział Dolnośląski)
 • dr hab. Zygmunt Mazur (Oddział Dolnośląski)
 • prof. dr hab. Kesra Nermend (Oddział Zachodniopomorski)
 • dr hab. Marcin Paprzycki (Oddział Mazowiecki)
 • dr inż. Andrzej Paszkiewicz (Oddział Podkarpacki)
 • dr hab. Zenon A. Sosnowski (Oddział Białostocki)
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc (Oddział Małopolski)
 • prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Ryszard Tadeusiewicz (Oddział Małopolski)
 • dr inż. Marek Valenta (Oddział Małopolski)