O Radzie Naukowej

Rada Naukowa PTI jest najmłodszą jednostką organizacyjną PTI, której aktywność polega na wyznaczaniu podstawowych kierunków oraz opiniowaniu działalności PTI od strony merytorycznej.

Praca Rady koncentruje się na następujących zagadnieniach:

 • wyznaczanie kierunków i identyfikowanie obszarów aktywności naukowej PTI
 • animowanie i koordynowanie działalności doradczej PTI
 • wydawanie zeszytów naukowych i innych publikacji naukowych, w szczególności zawierających materiały prezentowane na konferencjach organizowanych przez PTI
 • wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla konferencji naukowych organizowanych przez PTI, takich jak:
  • Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania (KKIO)
  • Informatyka w Zarządzaniu (IwZ)
  • Sejmik Młodych Informatyków (SMI)
  • Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR)
 • opieka nad Konkursem Prac Magisterskich.

W skład Rady Naukowa PTI w kadencji 2020-2023 wchodzą:

 • prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Janusz Kacprzyk (Oddział Mazowiecki) – przewodniczący
 • prof. dr hab. Kesra Nermend (Oddział Zachodniopomorski) – wiceprzewodniczący
 • dr hab. Jakub Swacha (Oddział Zachodniopomorski) – wiceprzewodniczący
 • dr Anna Stolińska (Oddział Małopolski) – sekretarz
 • prof. dr hab. Michał Baczyński (Oddział Górnośląski)
 • dr inż. Marian Bubak (Oddział Małopolski)
 • dr hab. Maria Ganzha (Oddział Mazowiecki)
 • dr hab. Paweł Gburzyński (Oddział Mazowiecki)
 • dr hab. inż Wojciech Kempa (Oddział Górnośląski)
 • prof. dr hab. inż. Marek Kisiel–Dorohinicki (Oddział Małopolski)
 • dr hab. Zygmunt Mazur (Oddział Dolnośląski)
 • dr hab. Marcin Paprzycki (Oddział Mazowiecki)
 • dr inż. Andrzej Paszkiewicz (Oddział Podkarpacki)
 • dr hab. inż. Andrzej Romanowski (Oddział Łódzki)
 • dr hab. Zenon Sosnowski (Oddział Białostocki)
 • prof. dr hab. inż. Tomasz B. Szmuc (Oddział Małopolski PTI)
 • prof. dr. hab. Zdzisław Szyjewski (Oddział Zachodniopomorski)