[do_widget id=bcn_widget-3]

Organizacje partnerskie
  • Naczelna Organizacja Techniczna
  • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
  • Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
  • Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
  • Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji
  • Stowarzyszenie Elektryków Polskich
  • Fundacja Rozwoju Informatyki
  • Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce

PATRONATY HONOROWE I INSTYTUCJONALNE

PATRONATY MEDIALNE