[do_widget id=bcn_widget-3]

Program

Imprezy centralne

Wydarzenia Termin Miejsce Prowadzący projekt
Impreza informacyjna  „Dni Otwarte ECDL” marzec 2019 r. cały kraj PTI Jacek Pulwarski
Debata publiczna
„Hejt Speech w Internecie”
17 kwietnia 2019 r. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej
Oddział Mazowiecki PTI, ICANN
Marcin Paprzycki
Konferencja „Bezpieczna przyszłość cyfrowego świata” 16 maja 2019 r. Klub Bankowca ul.Smolna 6 Warszawa PTI Janusz Żmudziński
Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego* 16 maja 2019 r. Klub Bankowca ul.Smolna 6 Warszawa PTI Krystyna Pełka-Kamińska
Seminarium „Model edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej”
23 maja 2019 r. Polski Komitet do spraw UNESCO, Warszawa, PKiN, Pl. Defilad 1 UNESCO
Tomasz Komorowski
Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2019 30 maja 2019 r. Hotel METROPOLITAN Rzeszów Oddział Podkarpacki PTI, SEP Oddział Rzeszowski, Wydział Elektrotechniki i Informatyki PRz
XVI Konferencja „Informatyka w Edukacji” 25-27 czerwca 2019 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu PTI Anna Beata Kwiatkowska

 

Imprezy stowarzyszone

Wydarzenia Termin Miejsce Organizator
XI Forum Gospodarcze TIME (Telekomunikacja-Internet-Media-Elektronika) 4-5 marca 2019 r. Hotel Hilton, Warszawa, ul.Grzybowska 63 KIGEiT, PIKE,  PIIT
III Kongres Elektryki Polskiej 2-3 kwietnia 2019 r. Hotel Sofitel Warsaw Victoria SEP
Warsztaty Modern C ++ Training
kwiecień-czerwiec 2019 r. Politechnika Wrocławska Oddział Dolnośląski PTI
Społeczeństwo Informacyjne w łódzkiem 17 maja 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
XXII Konferencja „Problemy Społeczeństwa Informa-cyjnego”, pt: SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH CZY KOMPU­TERY TRAFIŁY TYLKO „POD STRZECHY”?
17 maja 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. A. Mickiewicza 64, Szczecin

Katedra Społeczeństwa Informacyjnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Zachodniopomorski, TechnoPark Pomerania, Urząd Miasta Szczecin

Małopolski Festiwal Programowania 20 maja-14 czerwca 2019 r. Fundacja Szkoła Medialna województwo małopolskie
Konferencja “W czym zastąpią nas roboty i sztuczna inteligencja – fakty i mity” 31 maja 2019 r. Fundacja Szkoła Medialna i Oddział Małopolski PTI Cetrum Informatyki AGH, ul. Kawiory 21, Kraków
VI seminarium Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT 5 czerwca 2019 r. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

PIIT, Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych, NASK, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika – Wydział Prawa i Administracji, ICANN.

Festiwal robotyczny µBot
8 czerwca 2019 r. V Liceum Ogólnokształcące
im. Augusta Witkowskiego, ul. Studencka 12, Kraków
V Liceum Ogólnokształcące
im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
Konferencja Umiejętności cyfrowe2019.PL 24 czerwca 2019 r. NASK, ul. Kolska 12, Warszawa Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych
XXV Forum Teleinformatyki p.t. „Polska ’25 – strategie i praktyki cyfrowej transformacji” 26-27 września 2019 r. Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS, Miedzeszyn BizTech Konsulting SA

 

PROGRAM RAMOWY SDSI 2019 v. 2.2

 

PATRONATY HONOROWE I INSTYTUCJONALNE

PATRONATY MEDIALNE