Aktualności Sekcja Gier Edukacyjnych przy PTI - zgłoś się

Sekcja Gier Edukacyjnych przy PTI – zgłoś się

-

Po nadspodziewanym sukcesie pierwszej edycji konkursu Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe (w skrócie GEEK), Polskie Towarzystwo Informatyczne na posiedzeniu Zarządu Głównego dnia 25.09.2021 powołało do życia sekcję Gier Edukacyjnych, dedykowaną zarówno temu konkursowi jak i kolejnym jego edycjom. Oprócz organizowania i promowania konkursu GEEK sekcja będzie umożliwiać i ułatwiać wszelkie kontakty twórcom gier edukacyjnych zarówno laureatom Etapu Centralnego, jak też lokalnym autorom. Kontakty z przedsiębiorcami zainteresowanymi upowszechnianiem zaprezentowanych w konkursie prac ułatwią rozwój zespołów projektowych, a możliwość wdrażania ich pomysłów do produkcji w sposób profesjonalny otworzy przed nimi rynek. Najciekawsze prace mają dzięki temu szanse upowszechnienia, oczywiście z zachowaniem wszystkich praw autorskich, praw własności i majątkowych.

Niniejszym ogłaszamy nabór do sekcji Gier Edukacyjnych przy Polskim Towarzystwie Informatycznym oraz anonsujemy rozpoczęcie kolejnej, drugiej już edycji konkursu GEEK.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych oraz zaangażowanych przy pierwszej edycji konkursu do przystąpienia do naszej sekcji.

Zarząd Sekcji Gier Edukacyjnych przy PTI w składzie:

  • Dr inż. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska – Przewodnicząca
  • Dr Katarzyna Łogwiniuk – Wiceprzewodnicząca
  • Dr inż. Rafał Kołodziejczyk – Sekretarz
  • Mgr inż. Łukasz Furgała – Członek
  • Mgr Elżbieta Bowdur – Członkini

Regulamin

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast