Strona głównaAktualnościSekcja Informatyki Szkolnej PTI

Sekcja Informatyki Szkolnej PTI

-

Sekcja Informatyki Szkolnej przy PTI, powołana przez Zarząd Główny, zajmuje się wsparciem nauczycieli (głównie informatyki) pracujących w szkołach podstawowych i średnich. Wśród najważniejszych wyznaczonych celów działania znajduje się:

  • Wsparcie nauczycieli informatyki w rozwoju kompetencji, podnoszenia kwalifikacji i aktualizowania wiedzy i umiejętności w nauczanej dziedzinie.
  • Prowadzenie mentoringu.
  • Wzmacnianie metodyki pracy z uczniem zdolnym.
  • Propagowanie konkursów, zawodów i olimpiad informatycznych.
  • Współpraca w ramach organizacji konkursów, zawodów i olimpiad informatycznych organizowanych przez PTI.
  • Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.

Sekcja podjęła już współpracę ze środowiskiem edukacyjnym, między innymi z grupą SuperBelfrów oraz Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog.

Powołany został Zarząd Sekcji:

  • Przewodnicząca: Beata Chodacka
  • Wice Przewodnicząca: Elżbieta Bowdur
  • Administrator: Grzegorz Szyjewski
  • Członek Zarządu: Anna Wrzeciono

Sekcja prowadzi kalendarz ważnych i interesujących wydarzeń, aktywności i inicjatyw dedykowanych dla edukacji informatycznej w szkołach podstawowych i średnich, dostępny pod tym linkiem.

Zapraszamy do Sekcji, formularz zapisów już niebawem na stronie sekcji: https://sis.pti.org.pl/

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów