Strona głównaAktualnościSeminarium „Statystyka w praktyce”

Seminarium „Statystyka w praktyce”

-

W Dniu Statystyki Polskiej – 9.03.2023 r. – zapraszamy na seminarium naukowe „Statystyka w praktyce” organizowane przez Politechnikę Białostocką (Wydział Informatyki), Urząd Statystyczny w Białymstoku oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział w Białymstoku.

Jednym z prelegentów będzie dr n. med. Anna Justyna Milewska, członek Sekcji Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Wystąpi z prezentacją pt. „Przykłady wykorzystania różnego rodzaju danych w medycynie i naukach o zdrowiu”.

Seminarium odbędzie się od godz. 10.00, 9 marca 2023 r. na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45A, sala W23C/1.

Program seminarium

10.00 – 10.15 Przywitanie gości

10.15 – 10.45 Zasoby statystyki polskiej – Barbara Chmielewska, Urząd Statystyczny w Białymstoku

10.45 – 11.15 Metoda Hellwiga porządkowania liniowego i jej modyfikacje – prof. dr hab. Ewa Roszkowska, Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki

11.15– 11.30 przerwa

11.30 – 12.00 Wykorzystanie danych w badaniach z zakresu finansów jednostek samorządu terytorialnego – zasoby oraz narzędzia do ich analizy – dr. hab. Dorota Wyszkowska, prof. UwB, Urząd Statystyczny w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Finansów

12.00 – 12.30 Przykłady wykorzystania różnego rodzaju danych w medycynie i naukach o zdrowiu – dr Anna Justyna Milewska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski

12.30 – 12.45 przerwa

12.45 – 13.15 Etapy przygotowania badania statystycznego oraz wybrane narzędzia do analizy danych – dr inż. Magdalena Topczewska, Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki

13.15 – 13.30 Świadomość ekologiczna a płeć – wyniki badania studentów wybranych podlaskich uczelni – Marta Moroz, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Magdalena Olszewska, Uniwersytet w Białymstoku; Mateusz Ciborowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Małgorzata Kurpiewska, Politechnika Białostocka

13.30 – 13.45 Prawo Benforda – Artur Łapata, Politechnika Białostocka, Koło naukowe Math4You

13.45 – 14.15 przerwa

14.15 – 15.15 Warsztaty pt. Bank Danych Lokalnych jako instrument udostępniania danych statystycznych – Edyta Kalwajtys, Urząd Statystyczny w Białymstoku sala 038/1 oraz Portal Geostatystyczny – narzędzie do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych – Krzysztof Popławski, Urząd Statystyczny w Białymstoku sala 039 (równolegle – sale komputerowe, po wcześniejszej rejestracji)

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów