Społeczeństwo Informacyjne w łódzkiem

Kolejna z imprez stowarzyszonych obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego to „Społeczeństwo Informacyjne w łódzkiem”. Konferencja – organizowana przez Urząd Marszałkowski – odbędzie się 17 maja w salach Klubu Scenografia (ul. Zachodnia 81/83, Łódź).

Wydarzenie jest wpisane w III edycję projektu „Ucyfrowieni”, przeznaczonego dla osób w wieku 45+ i objętego patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W ramach projektu, od lutego do listopada 2019 r. odbywają się warsztaty z obsługi komputera i Internetu dla ponad 140 mieszkańców województwa łódzkiego. Zajęcia – na dwóch poziomach zaawansowania – prowadzą pracownicy Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, którzy w 2018 r. zostali laureatami LISTY 100, organizowanej przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych (SPRUC).

Więcej informacji – na stronie: https://si.lodzkie.pl/konferencja-pn-spoleczenstwo-informacyjne-w-lodzkiem/