Wiesław Paluszyński

Informatyk, elektronik, menedżer, dziennikarz, działacz gospodarczy i społeczny. Ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskie na specjalności aparatura elektroniczna. Ukończył również podyplomowe studia z zakresu konsultingu w SGH oraz bezpieczeństwa państwa w Akademii Obrony Narodowej.

W latach 1980-1990 był dziennikarzem, sekretarzem Redakcji, zastępcą Redaktora Naczelnego w prasie technicznej NOT. Członek Rady Programowej czasopisma „INFORMATYKA”.

Od 1990 roku do 1997 pracował na różnych stanowiskach kierowniczych w administracji państwowej (MSW, ROPWiM, Inspekcja Ochrony Środowiska, MOŚ, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego), w tym związanych z tworzeniem nowych systemów informatycznych. Pełnomocnik Ministra Ochrony Środowiska ds. informatyzacji (1992-1996). Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (1992-1996). Autor Programu Informatyzacji Ochrony Środowiska w Polsce.  Członek Rady Koordynacyjnej ds. teleinformatyki, (członek Prezydium Rady) przy Prezesie Rady Ministrów (1995-1997). Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego (1996-1997).  Członek zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA (1997-2000). W 2000 roku związał się z firmą TP Internet, gdzie do lutego 2003 roku kierował Pionem Technologii i Bezpieczeństwa, w ramach którego zostało stworzone Centrum Certyfikacji podpisu elektronicznego SIGNET.

W latach 1999-2001 był członkiem Międzyresortowego Rządowego Zespołu ds. Gospodarki Elektronicznej.

Na czas zakończenia budowy i uruchomienia systemu dopłat bezpośrednich dla rolnictwa (2002-2003) pełnił funkcję zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ds. uruchomienia systemu IACS.

Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego od 1996 roku. Pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego (2006-2011), a w latach 2011-2014 i od 2107 roku Przewodniczący GKR PTI.

Członek Rady Informatyzacji przy MSWiA (2009-2011).

Jest aktywnym działaczem samorządu gospodarczego w Polskiej Izbie Informatyki i telekomunikacji, gdzie od 2001 roku pełnił szereg funkcji z wyboru, Przewodniczącego Komisji Arbitrażowej, członka Rady Izby, a aktualnie od 2013 roku wiceprezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Uczestniczy z ramienia PIIT i PTI w procesach stanowienia prawa (ustawy i rozporządzenia) w zakresie teleinformatyki, ochrony danych osobowych. W tym zakresie wiele publikuje na łamach czasopism informatycznych takich jak „Computer World”, „Elektroniczna administracja”. Był Redaktorem Naczelnym kwartalnika „Czas Informacji” (2009-2014), poświęconego aspektom prawnym, organizacyjnym i technicznym informatyzacji sektora publicznego. Jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Posiada znaczny dorobek w zakresie wykładów konferencyjnych i publikacji w obszarze informatyki, sięgający kilkudziesięciu konferencji rocznie. Gościnnie uczestniczy w warsztatach a także prowadzi szkolenia i wykłady także na zaproszenie jednostek administracji publicznej.

W działalności społecznej związany od wczesnej młodości z harcerstwem. Od 1975 roku jest harcmistrzem. Był zaangażowany w procesy odnowy harcerstwa na przełomie lat 80 i 90. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu ZOŚKA.

Dwukrotny laureat nagrody InfoStar za wdrożenia w polskiej informatyce, nagrody Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, a także Nagrody XX Lecia i XXV Lecia PIIT Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1996) za zasługi w tworzeniu systemu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012) za wybitne zasługi w rozwoju sektora Teleinformatycznego w Polsce.

 

 

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast