Członkowie wspierający

1. Członkami wspierającymi Towarzystwa mogą być osoby prawne lub jednostki organizacyjne, które są zainteresowane działalnością Towarzystwa i zadeklarują poparcie finansowe lub w innej formie (np. świadczenie usług lub przekazanie produktów) na rzecz działalności statutowej Towarzystwa. 
2. Członków wspierających przyjmuje uchwałą Zarząd Główny PTI na podstawie deklaracji pisemnej, która może być przekazana również w postaci elektronicznej. W deklaracji może być wskazana przynależność do jednostki terenowej Towarzystwa.
3. Prawa i obowiązki członków wspierających Towarzystwa określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny PTI.
4. Członkostwo wspierające ustaje w przypadkach określonych w Statucie PTI.

Aktualnie członkami wspierającymi PTI są:

ACK Cyfronet AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 18

Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A.
40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast