[do_widget id=bcn_widget-3]

Składki członkowskie

Zgodnie z uchwałą nr 074/XIV/22 stawki i terminy wnoszenia składek za 2023 r. wyglądają następująco:

WYSOKOŚĆ OPŁAT

 • dla osób w wieku do 20 lat*: 0 zł wpisowe, 20 zł składka członkowska;
 • dla osób w wieku od 21 do 26 lat: 20 zł wpisowe, 20 zł składka członkowska;
 • dla osób w wieku od 27 do 59 lat: 20 zł wpisowe, 80 zł składka członkowska;
 • dla osób w wieku od 60 do 75 lat: 20 zł wpisowe, 20 zł składka członkowska;
 • dla osób w wieku powyżej 75 lat: 20 zł wpisowe, 0 zł składka członkowska w przypadku co najmniej 10 lat stażu w PTI i braku bieżących zaległości w opłacaniu składek lub 20 zł w pozostałych przypadkach

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT

Terminem wpłaty składki za dany rok jest 31 marca tego roku, a dla członków nowoprzyjętych dwa miesiące od daty podjęcia przez Zarząd Oddziału uchwały o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych, natomiast terminem wpłaty wpisowego jest termin wpłaty pierwszej składki członkowskiej.

UMORZENIE LUB ZMNIEJSZENIE OPŁAT

Zarząd Główny PTI na podstawie §22 ust. 6 punkt t) Statutu PTI przekazuje kompetencje Zarządom Oddziałów PTI do jednorazowego w okresie jednego roku obniżenia lub umorzenia w całości składki członkowskiej w przypadku:

 • wystąpienia sytuacji losowej członka PTI, która uniemożliwia lub w sposób istotny utrudnia mu jej opłacenie, jak np. choroba, utrata dochodów, itp.
 • kiedy Członek PTI w sposób istotny zasłużył się dla PTI, wykazuje się wieloletnim okresem członkostwa, w którym regularnie opłacał składki członkowskie i na skutek podeszłego wieku jego aktywność w PTI jest obecnie niewielka.

Zarządy Oddziałów mogą wnioskować do Zarządu Głównego PTI o obniżenie lub umorzenie w całości składki członkowskiej z powodów wyżej wymienionych w dłuższym okresie niż jeden rok. Decyzja o obniżeniu lub umorzeniu składki w tym przypadku jest kompetencją Zarządu Głównego PTI.

SKŁADKA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO

Minimalna składka członka wspierającego na rok 2023 wynosi 2000,- zł netto (25 razy składka członkowska pełna).

* dotyczy okresu od daty obowiązywania nowej treści Statutu PTI, uchwalonej przez Walny Zjazd Delegatów PTI w dniu 11-09-2021 r.

DANE DO WPŁAT

Opłaty za składkę członkowską można dokonać przez system bazy członkowskiej SORGA. Możliwe są również wpłaty bezpośrednio na konto oddziału. Dane do przelewu podajemy poniżej.

 • Oddział Białostocki ul. Wiejska 45A, p.230, 15-351 Białystok
  Santander Bank Polska 4 O/Warszawa 30 1090 1056 0000 0001 4365 8445
 • Oddział Dolnośląski  ul. Tczewska 14, 51-429 Wrocław
  Santander Bank Polska S.A.: 88 1090 1056 0000 0001 1134 3209
 • Oddział Górnośląski  ul. Ligocka 103 bud. 3, 40-568 Katowice
  Santander Bank Polska S.A.: 03 1090 1056 0000 0001 1121 2140
 • Oddział Kujawsko-Pomorski  ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń
  Santander Bank Polska S.A.: 13 1090 1056 0000 0001 1121 2154
 • Oddział Lubelski ul. Nadbystrzycka 36a, 20-618 Lublin
  Santander Bank Polska S.A.: 48 1090 1056 0000 0001 1121 2203
 • Oddział Łomżyński
  Santander Bank Polska S.A.: 67 1090 1056 0000 0001 1121 2249
 • Oddział Łódzki ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź
  Santander Bank Polska S.A.: 18 1090 1056 0000 0001 1121 2161
 • Oddział Małopolski al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  Santander Bank Polska S.A.: 52 1090 1056 0000 0001 1121 2131
 • Oddział Mazowiecki  ul. Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa
  Santander Bank Polska S.A.: 03 1090 1056 0000 0001 1121 2237
 • Oddział Podkarpacki al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
  Santander Bank Polska S.A.: 58 1090 1056 0000 0001 1121 2217
 • Oddział Pomorski ul. Narutowicza 11/12, gmach B, pok. 609, 80-233 Gdańsk Santander Bank Polska S.A.: 44 1090 1056 0000 0001 1121 2178
 • Oddział Świętokrzyski ul. Jagiellońska 109a, 25-734 Kielce
  Santander Bank Polska S.A.: 62 1090 1056 0000 0001 1121 2242
 • Oddział Wielkopolski ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań
  Santander Bank Polska S.A.: 43 1090 1056 0000 0001 1121 2196
 • Oddział Zachodniopomorski ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
  Santander Bank Polska S.A.: 65 1090 1056 0000 0001 1121 2188

Stan wpłat składek można sprawdzić w Biurze Zarządu Głównego PTI – telefonicznie 022 838 47 05 lub e-mailem: pti@pti.org.pl . Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.