Strona głównaAktualnościSpotkanie przedstawicieli polskich firm IT w MSZ

Spotkanie przedstawicieli polskich firm IT w MSZ

-

Spotkanie dotyczące możliwości biznesowych dla polskich firm IT w kontekście projektów prowadzonych przez organizacje międzynarodowe zostało zorganizowane przez PTI oraz MSZ 28 lutego. Wzięli w nim udział przedstawiciele firm i środowisk skupieni wokół Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), Software Development Association Poland (SoDA) oraz fundacji Startup Poland.

Zebranych przywitał Dyrektor Wojciech Ponikiewski z Departamentu Współpracy Ekonomicznej MSZ. Prezes PTI Włodzimierz Marciński w wystąpieniu otwierającym zaznaczył, że ta inicjatywa jest naturalną kontynuacją projektu „PoLAND of IT masters”, który promuje Polskę jako kraj ludzi twórczych, kolebkę doskonałych informatyków. Poza wybitnymi jednostkami powinniśmy także pokazywać to, co stworzyli na gruncie biznesu, czyli polskie firmy z sektora ICT – podkreślił Prezes Włodzimierz Marciński. Gotowość do współpracy w zakresie promocji oferty rodzimych producentów przy okazji działań dyplomatycznych zadeklarował Artur Wiza, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

W drugiej części spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z systemem przetargów i konkursów organizowanych przez międzynarodowe organizacje – głównie ONZ i Bank Światowy. Możliwości te zaprezentowała Beata Pich z Departamentu Współpracy Ekonomicznej MSZ oraz Małgorzata Ignatowicz, ekspert UKE i oficer łącznikowy Banku Światowego w Polsce. Pula środków przeznaczona na rozmaite projekty w instytucjach międzynarodowych jest znacząca – tylko ONZ wydaje rocznie ponad 18 mld dolarów. Udział polskich firm w realizacji zlecanych przedsięwzięć jest na razie niewielki. Wyprzedzają nas w tym względzie m.in. takie kraje, jak Słowacja, Litwa czy Ukraina. Ważnymi aspektami rozpoczęcia współpracy z organizacjami międzynarodowymi jest przestrzeganie procedur formalnych, ale także nawiązanie porozumień z innymi podmiotami i networking. Operacyjnie ogłaszanie ofert i zgłoszenia oferentów obsługiwane są przez  portal  https://www.ungm.org/; znaleźć tam można także bazę wiedzy oraz statystyki dotyczące zrealizowanych już projektów.

Przedstawiciele MSZ zadeklarowali gotowość zorganizowania w przyszłości webinarium dotyczącego bardziej szczegółowych aspektów procedury konkursowej i przetargowej. Ustalono, że współpraca w tym zakresie będzie kontynuowana pomiędzy przedstawicielami wszystkich podmiotów uczestniczących w spotkaniu.

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów