Strona głównaAktualnościSpotkanie w Ministerstwie Edukacji

Spotkanie w Ministerstwie Edukacji

-

Prezes PTI Wiesław Paluszyński został przyjęty w Ministerstwie Edukacji przez Panią Sekretarz Stanu Katarzynę Lubnauer i Dyrektora Generalnego Roberta Bartolda. Spotkanie było okazją do zaprezentowania inicjatyw towarzystwa kierowanych do środowiska edukacji podstawowej i średniej. Są to konkursy dla uczniów Bóbr i GEEK, organizacja próbnych matur z Informatyki, promowanie olimpiady informatycznej, działania sekcji informatyki szkolnej wspierające proces stosowania informatyki w nauczaniu różnych przedmiotów, a także w merytoryczne wykorzystanie laboratoriów przyszłości.

Omówiono  kwestie kształcenia nauczycieli uczących informatyki oraz samego procesu nauczania informatyki w szkołach podstawowych i średnich, a także roli, jaką w tym procesie może mieć „Konferencja Informatyka w Edukacji”, organizowana przez Oddział Kujawsko-Pomorski PTI.

Prezes wskazał na możliwości wykorzystania w szkołach technicznych doświadczeń z prac koordynowanych przez PTI Sektorowych Rad ds. Kompetencji Informatyka oraz Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Rozważono możliwości wykorzystania przez ministerstwo doświadczeń towarzystwa jako jednostki certyfikującej od wielu lat wiedzę i kompetencje w procesach egzaminowania i wydawania stosownych certyfikatów, jakie powinny towarzyszyć szkoleniom planowanym dla nauczycieli w ramach podnoszenia ich kompetencji z obszaru informatyki i cyberbezpieczeństwa.

Pani Minister przedstawiła pomysł reaktywowania przy ministerstwie Rady ds. Informatyzacji Edukacji oraz zwróciła uwagę na konieczność przyspieszania prac nad strategią cyfryzacji edukacji, Prezes zadeklarował wsparcie PTI dla tych działań.

Pani Minister wyraziła chęć osobistego udziału w organizowanej przez PTI w dniu 16 maja br. (w ramach Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego) Konferencji „Przełomowe Technologie w Edukacji”.

Umówiono się na robocze kontakty w omawianych sprawach. Było to ważne spotkanie dla zbudowania merytorycznych relacji pomiędzy PTI a ministerstwem, które odbyło się w rzeczowej atmosferze, za co Pani Minister dziękujemy.

 

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów