Stanowisko wobec ewentualnego zniesienia obowiązkowej matury z matematyki

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podziela stanowisko PTI co do zniesienia obowiązkowej matury z matematyki. Pod koniec kwietnia otrzymaliśmy pismo z resortu.

W odpowiedzi na propozycję Najwyższej Izby Kontroli dotyczącą zawieszenia egzaminu maturalnego z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego zajęliśmy stanowisko w tej sprawie. Wskazano w nim (por. zdjęcia zamieszczone poniżej), że znajomość matematyki konieczna jest do rozwoju specjałów z zakresu wszelkich nauk ścisłych; Te z kolei odpowiadają w najwyższym stopniu za wzrost i innowacyjność gospodarki.

Informatyka zajmuje wśród nich szczególną pozycję – jest obecnie podwaliną funkcjonowania firm, administracji publicznej oraz przyczynia się do rozwoju społecznego. Polscy informatycy są w tej chwili niezwykle cenieni w świecie. Zdobywają laury w najważniejszych konkursach – w tym Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym – oraz pracują dla najlepszych firm światowych. Sukcesy te byłyby niemożliwe bez nauki matematyki na wysokim poziomie w szkołach.

Należy zadbać o to, żeby kształcenie informatyczne nadal pozostawało na wysokim poziomie. Jeśli tak się nie stanie, Polska będzie musiała zacząć pozyskiwać specjalistów zewnętrznych – z Chin, Indii, Tajwanu czy Korei. Takie działania są już teraz zmuszone są podejmować kraje zachodnie.

Podsumowując – postulujemy, aby w związku z niezadowalającymi kompetencjami uczniów wykazanymi przez Najwyższą Izbę Kontroli wzmocnić nauczanie matematyki i innych przedmiotów ścisłych, a nie – rezygnować z obowiązkowego egzaminu maturalnego.