Strona główna70-lecieStatuetka 70-lecia Polskiej Informatyki dla Technikum przy ul. Zajączka

Statuetka 70-lecia Polskiej Informatyki dla Technikum przy ul. Zajączka

-

Kontynuowanie akcji wręczania przyznanych decyzja ZG PTI honorowych Statuetek 70-lecia Polskiej Informatyki dało okazję do spotkania prezesa PTI, pana Włodzimierza Marcińskiego z panią Haliną Szczur, dyrektor Zespołu Szkół Elektrotechnicznych  w Warszawie przy ul. Gen. Zajączka. Szkoła posiada długą i bogatą historię kształcenia uczniów w wielu profilach zawodowych, w tym w zawodzie technik elektronik czy informatyk. Jest to jedno z najlepszych techników w Polsce. Jego uczniowie są poszukiwani w warszawskich oraz nie tylko firmach i przedsiębiorstwach. Przekłada się to zainteresowanie nauką w tej szkole, liczba chętnych przekraczająca wielokrotnie możliwości przyjęcia – szczególnie w roku bieżącym.

Podczas spotkania mówiono o możliwych platformach współpracy szkoły oraz PTI. Wydaje się możliwym wrócenie do tematyki certyfikatów ECDL, co miało miejsce kilka lat temu. Szkoła stale poszukuje doświadczonych wykładowców z dziedziny teleinformatyki, także osób chętnych do pracy z uzdolnioną młodzieżą w trybie pozalekcyjnym. Możliwe jest także np. wzajemne informowanie się zarówno o osiągnięciach uczniów, jak i ciekawych wydarzeniach organizowanych przez PTI, informowanie o projektach edukacyjnych, którymi może być zainteresowana szkoła itp.

Bardziej substancjonalne rozmowy będą kontynuowane po ustabilizowaniu się sytuacji zaistniałej w roku bieżącym w związku z reformą edukacji, która na szkołę nałożyła dużo nowych obowiązków.

Zapewne warto rozważyć możliwość podpisania porozumienie patronackiego – co może być interesujące dla budowy wizerunku PTI – odwołującego się do młodego pokolenia polskich informatyków.

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów