Szkoła Doktorska Technologii Informacyjnych i Biomedycznych TIB PAN

KATEGORIE

Szkoła Doktorska TIB PAN to nowa inicjatywa, która ma zapewnić kształcenie interdyscyplinarne przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w zakresie: informatyki technicznej i telekomunikacji, inżynierii biomedycznej oraz nauk medycznych.

Cechą szczególną tych studiów doktoranckich będzie właśnie interdyscyplinarność. Zajęcia poprowadzą bowiem pracownicy wielu różnych jednostek Polskiej Akademii Nauk – Instytutu Badań Systemowych (IBS) PAN, Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (IBIB) PAN, Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej (IITiS) PAN, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej (IMDiK) PAN, Instytutu Podstaw Informatyki (IPI) PAN, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki (IPPT) PAN (koordynator Szkoły) oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego NASK.

Oficjalne podpisanie umowy o utworzeniu Szkoły nastąpi 16 maj o godz. 10. w Pałacu Staszica, przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie, w sali Okrągłego Stołu. W trakcie uroczystości przedstawiona zostanie misja Szkoły, zasady organizacyjne oraz program kształcenia. W uroczystości podpisania umowy uczestniczyć będzie Prezes PTI Włodzimierz Marciński.