Strona głównaAktualnościSzósta edycja Listy 100

Szósta edycja Listy 100

-

Lista 100 w edycji 2022 roku została już wybrana. Jest to już szósta jej edycja.  Zgłoszone do niej zostały 192 kandydatury. Uprawnionymi do zgłaszania są laureaci wcześniejszych edycji listy, tj ponad 450 osób. Po uzyskaniu zgody na kandydowanie przez osoby zgłoszone, w głosowaniu niejawnym, Kapituła wyłoniła grupę 100 osób, które w wyjątkowy sposób przyczyniły się do rozwijania świadomości oraz kompetencji cyfrowych w Polsce. Jednocześnie poszerzyła się o kolejnych 16 osób Honorowa Lista 100, tj grupa trzykrotnie już nagradzanych. Znalezienie się na Liście 100 jest wyrazem najwyższego uznania środowiskowego za podejmowaną aktywność w większości społeczną.

Ogłoszenie Listy 100’2022 nastąpi w dniu 6 marca podczas konferencji „Umiejętności cyfrowe 2023.pl” organizowanej wspólnie przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia w Polsce oraz Centrum Liderów Transformacji Cyfrowej UKSW.

Oba wydarzenia, konferencja oraz ogłoszenie Listy 100 zapowiadają się bardzo interesująco. W konferencji omawiać będziemy powstające właśnie plany: Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji przygotowywany w MEN oraz Plan Rozwoju Kompetencji Cyfrowych autorstwa KPRM. Oba zagadnienia w kontekście europejskiego planu „Digital Decade – – the EU policy programme 2030” oraz środków FERS.

Rusza właśnie proces wysyłania zaproszeń na wspomniane wydarzenie. Całość będzie możliwa do obserwowania w dniu 6 marca od godziny 12-tej na kanale UKSW: https://www.youtube.com/@uniwersytetkardynaastefana9011/streams

Polskie Towarzystwo Informatyczne jest aktywnym partnerem konferencji oraz Listy 100.

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów