V Konferencja IwZ’2020 – zapraszamy do udziału

Konferencja Naukowa Informatyka w Zarządzaniu (IwZ) to coroczne spotkania pracowników nauki z Polski i zaproszonych badaczy ośrodków zagranicznych specjalizujących się w informatyce ekonomicznej. Konferencja jest organizowana przez Katedrę Informatyki i Rachunkowości  Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i współorganizowana m.in. przez Zachodniopomorski Oddział PTI oraz Sekcję Informatyki w Zarządzaniu PTI. Celem konferencji jest prezentacja wyników badań nad wykorzystaniem systemów i technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania w organizacjach biznesowych i publicznych. Konferencja tworzy forum wymiany osiągnięć naukowych oraz podejmowania wspólnych inicjatyw badawczych.

W każdym roku konferencja odbywa się w innym ośrodku akademickim w Polsce: Uniwersytecie Szczecińskim (2016), Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2017), Uniwersytecie Łódzkim (2018), Uniwersytecie Warszawskim (2019).

Konferencja odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2020 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Z powodu utrzymującej się pandemii oraz kontynuacji pracy zdalnej na uczelniach
konferencja odbędzie się w trybie on-line, z wykorzystaniem Google Meet.

Zapraszamy do udziału w konferencji – szczegóły na stronie: http://www.ue.katowice.pl/iwz2020