Aktualności Warsztat SRTCB: Ekosystem kompetencyjny i potrzeby biznesu w kształceniu przyszłych kadr dla...

Warsztat SRTCB: Ekosystem kompetencyjny i potrzeby biznesu w kształceniu przyszłych kadr dla branży TCB

-

W ramach projektu Utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, przeprowadzony zostanie kolejny cykl warsztatów merytorycznych dla Członków Rady oraz ekspertów branżowych.

Cykl obejmować będzie cztery warsztaty:

  1. Ekosystem kompetencyjny i potrzeby biznesu w kształceniu przyszłych kadr dla branży Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.
  2. Kompetencje miękkie i jak je kształtować dla branży Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.
  3. Dobre praktyki – przykład ze strony biznesu i środowisk akademickich w kontekście Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa.
  4. Regulacje – zmiany oraz wpływ zmian na kształcenie i potrzeby kompetencyjne w sektorze Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Celem pierwszego warsztatu pt. Ekosystem kompetencyjny i potrzeby biznesu w kształceniu przyszłych kadr dla branży Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo będzie wskazanie kluczowych kompetencji w branży TCB, wstępne określenie jakościowo-ilościowych potrzeb kompetencyjnych oraz uchwycenie tendencji na rynku pracy w tym sektorze. Celem warsztatu jest także identyfikacja potrzeb kompetencyjnych branży TCB, w tym oczekiwań pracodawców wobec absolwentów. Wiele uwagi podczas warsztatów zostanie poświęcone kwalifikacjom rynkowym z obszaru cyberbezpieczeństwa dostępnym w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz Ustawie o ZSK.

Warsztat odbędzie się 28 kwietnia 2021 r. w godz. 12:00 – 14:00 online

Do udziału w warsztacie serdecznie zapraszamy przedstawicieli Członków Sektorowej Rady i innych ekspertów branży, przede wszystkim zajmujących się polityką kadrową (HR) w firmach, którzy podczas prac warsztatowych będą mogli efektywnie współdziałać na rzecz określenia specjalistycznych potrzeb kompetencyjnych branży TCB, a także wszystkich tych, którzy chcieliby włączyć się w opracowanie ekosystemu kompetencyjnego dla tego sektora.

Materiał przygotowawczy zostanie przekazany uczestnikom warsztatów jeszcze przed spotkaniem.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 kwietnia 2021 r. do godz. 16:00 na adres sekretariat@piit.org.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Maciejem Wnukiem maciej.wnuk@piit.org.pl

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast