Warsztaty Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

KATEGORIE

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją oraz z zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia, informujemy że w celu przeciwdziałania koronawirusowi zdecydowaliśmy się przełożyć Warsztat wstępnie na dzień 15 kwietnia 2020 r., godz. 10:00 – 13:30.  Miejsce pozostaje bez zmian.

Jednocześnie zdecydowaliśmy się o przedłużeniu terminu zgłoszeń do dnia 6 kwietnia br. O wszelkich możliwych zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.


Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo  organizuje cykl warsztatów merytorycznych dla Członków Rady oraz ekspertów branżowych, rekomendowanych m.in. przez Członków Rady. 

Pierwszy warsztat dotyczyć będzie Ekosystemu Kompetencyjnego i potrzeb biznesu w kształceniu przyszłych kadr w kontekście Cyberbezpieczeństwa i Telekomunikacji.

Odbędzie się on w dniu 25 marca 2020 rw godz. 10:00 – 13:00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ul Solec 38 w Warszawie. 

Celem pierwszego warsztatu będzie wskazanie kluczowych kompetencji w branży TCB, a także wstępne określenie jakościowo-ilościowych potrzeb kompetencyjnych oraz uchwycenie tendencji na rynku pracy w tym sektorze. Przeprowadzone wśród uczestników badanie ankietowe pozwoli zidentyfikować kompetencje, których poszukują działający w branży przedsiębiorcy, również w dłuższej perspektywie czasowej (3-5 lat), i oszacować zapotrzebowanie na kompetencje/kwalifikacje w tym sektorze.
W ankiecie zapytamy nie tylko o kompetencje twarde (wiedzę czysto techniczną), ale również o kompetencje miękkie (społeczne i biznesowe), które zaczynają odgrywać coraz bardziej znaczącą rolę na rynku pracy, także w branżach związanych z nowoczesnymi technologiami, oraz transferowalne, czyli takie, które można przenosić z branży do branży.
Dla wszystkich interesariuszy projektu dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców to wartość dodana przyczyniająca się do uzyskiwania korzyści w ramach prowadzonej przez nich działalności.
Materiał przygotowawczy zostanie przekazany uczestnikom warsztatów jeszcze przed spotkaniem.

Do udziału w warsztacie, w ww. terminie, serdecznie zapraszamy w szczególności tych Państwa spośród Członków Sektorowej Rady i/lub innych ekspertów branży, w tym wskazanych przez Członków Rady, którzy podczas prac warsztatowych będą mogli efektywnie współdziałać na rzecz dookreślenia specjalistycznych potrzeb kompetencyjnych branży TCB, przede wszystkim zajmujących się polityką kadrową (HR) w firmach z tego sektora, a także wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w opracowanie swego rodzaju ekosystemu kompetencyjnego dla tego sektora.

Bardzo prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres sekretariat@piit.org.pl do dnia 18 marca br.

W związku z limitowaną liczbą miejsc, o udziale w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń.

Kolejne warsztaty z cyklu będą dotyczyć następujących kwestii:

  1. Współpraca biznesu w zakresie kompetencji z edukacją – jak powinno to wyglądać?
  2. Pozyskiwanie nowych pracowników – skąd brać ludzi do pracy?
  3. Problemy biznesu i edukacji w zakresie zmian regulacyjnych dotyczących wypracowania potrzebnych kompetencji – jak możemy je rozwiązać?

W przypadku pytań pozostaję do Państwa dyspozycji: maciej.wnuk@piit.org.pl