Wnioski o włączenie do ZRK kwalifikacji z obszaru cyberbezpieczeństwa

Pragniemy poinformować, że w dniach 26-27 sierpnia br. Polskie Towarzystwo Informatyczne złożyło wnioski o włączenie do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) następujących kwalifikacji rynkowych:

 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – menedżer (CMCB)
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – ekspert (CECB)
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – specjalista (CSCB)
  • Jednocześnie, w dniu 28 sierpnia br zostały złożone wnioski o nadanie przez Ministerstwo Cyfryzacji uprawnień do certyfikowania wyżej wymienionych kwalifikacji dla Polskiego Towarzystwa Informatycznego (ustanowienie PTI Instytucją Certyfikującą).

   Wszystkie wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalną PP ZRK (podmiotu prowadzącego ZRK) i zostały skierowane do Ministerstwa Cyfryzacji celem dalszego procedowania.

   Wykonane czynności były rezultatem owocnej współpracy Polskiego Towarzystwa Informatycznego z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE), w tym udziału przedstawicieli PTI w wielu konferencjach, seminariach i warsztatach poświęconych tematyce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Przeprowadzono również szereg dedykowanych spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami IBE na mocy zawartego „Porozumienia o współpracy”.

   Prace realizowane były w ramach projektu wewnętrznego PTI, zmierzającego do utworzenia krajowego systemu certyfikacji zawodowej w obszarze cyberbezpieczeństwa. Realizacja współpracy z IBE poprzedzona była szeregiem konsultacji zrealizowanych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne z kluczowymi interesariuszami z sektorów rządowego, w tym z pełnomocnikiem rządu ds. cyberbezpieczeństwa, a także telekomunikacyjnego, naukowego czy prawniczego, podczas których potwierdzono, że zapotrzebowanie na przedmiotowe kwalifikacje jest bezsprzeczne.