AktualnościXIV Konferencja Bezpieczeństwo w Internecie - Hacking

XIV Konferencja Bezpieczeństwo w Internecie – Hacking

-

Haking rozumiany szeroko jako przełamywanie lub omijanie zabezpieczeń jest tematem XIV Konferencji Naukowej z cyklu „Bezpieczeństwo w Internecie”, która odbędzie się 25 czerwca 2022 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współorganizatorami tej interdyscyplinarnej debaty są Akademia Leona Koźmińskiego, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy oraz Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, zaś partnerem merytorycznym Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Prelegentami będą przedstawiciele uczelni cywilnych i wojskowych oraz eksperci – praktycy z sektora publicznego i biznesu. Do ich wysłuchania oraz udziału w dyskusjach zapraszamy wszystkich zainteresowanych bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. W ramach ośmiu sesji podejmowane będą równolegle prawne i techniczne problemy:

• zwiększania cyberbezpieczeństwa i przeciwdziałania cyberprzestępczości,
• aktualnych cyberataków i naruszeń ochrony danych osobowych,
• wykorzystania cyberoperacji dla wojny i pokoju,
• certyfikacji w systemie cyberbezpieczeństwa,
• zarządzania incydentami oraz cyfrowej tożsamości i jej ochrony,
• przepływu informacji, misinformacji i dezinformacji oraz szans i zagrożeń związanych z rozwojem sztucznej inteligencji.

Moderatorem sesji „Aktualne ataki i przeciwdziałanie cyberprzestępczości” będzie Prezes PTI Wiesław Paluszyński. W bloku tym wystąpią także: Adam Haertle (Z3S.pl), Adam Lange (Standard Chartered Bank), Przemysław Dęba (Orange Polska), dr Witold Sobolewski (VS Data) oraz Marcin Bednar (Zastępca Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości).

Zapraszamy do udziału stacjonarnego w Auditorium Maximum (Kampus UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie). Wyniki badań prezentowane na konferencji będą przedmiotem kolejnego tomu monografii z serii Internet.

Spotkanie pracowników ERY

W gościnnych murach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyło się dzisiaj (6 marca) spotkanie byłych pracowników Zakładów „ERA”, w których wytwarzano m.in....

„Polska informatyka: zarys historii” w Plus Minus „Rzeczpospolitej”

Miło nam poinformować, że publikacja autorstwa wiceprezesa PTI Marka Hołyńskiego pt. „Polska informatyka: zarys historii” otrzymała bardzo pozytywną recenzję w dodatku Plus Minus „Rzeczpospolitej”....