Strona głównaAktualnościXVI edycja Nagrody im. Witolda Lipskiego

XVI edycja Nagrody im. Witolda Lipskiego

-

Rada Nagrody ogłasza XVI konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich informatyków. Podstawowym kryterium oceny i wyboru laureata będzie udokumentowany publikacjami dorobek naukowy. Sponsorem instytucjonalnym Nagrody jest Polskie Towarzystwo Informatyczne.

O nagrodę mogą ubiegać się osoby, które dnia 31 grudnia 2019 roku nie przekroczyły 30. roku życia (lub 32. roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych) i w dniu 31 marca 2020 roku spełniają jeden z następujących warunków:

  • są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej, albo w krajowej instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki, lub
  • otrzymały tytuł zawodowy lub stopień naukowy w takiej szkole lub instytucji w ciągu poprzednich 12 miesięcy.

Zgłoszenia do konkursu należy przygotować według formularza zamieszczonego na stronie Nagrody, gdzie podano też listę wymaganych załączników. Całość prosimy przesłać (do 17 kwietnia) pod adres:

Nagroda im. Witolda Lipskiego
Fundacja Rozwoju Informatyki,
ul.Banacha 2,
02-097 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres nagroda@mimuw.edu.pl

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów