Strona głównaAktualnościXXVII Forum Teleinformatyki: „Cyfrowa transformacja w Krajowym Planie Odbudowy”

XXVII Forum Teleinformatyki: „Cyfrowa transformacja w Krajowym Planie Odbudowy”

-

23-24 września 2021, ONLINE

Dziś nikt już nie ma najmniejszych wątpliwości, że sprawne funkcjonowanie naszego państwa, a także całej gospodarki możliwe jest dzięki sprawnej realizacji cyfrowej transformacji wszelkich procesów wewnętrznych państwa oraz usług
dla obywateli, w szczególności umożliwienie realizowania ich w sposób zdalny.
Tegoroczne, prowadzone już po raz drugi wirtualnie, obrady Forum Teleinformatyki poświęcone będą doświadczeniom
z ponad półtorarocznej transformacji państwa i gospodarki ze szczególnym naciskiem na konstruktywne wyciągnięcie wniosków z porażek i wskazanie, jak minimalizować ryzyko ich występowania.

Program obejmuje 7 sesji tematycznych i zamykający Forum,
kocioł dyskusyjny pt. „Cyfryzacja w Krajowym Planie Odbudowy – analiza, wnioski”

Niesłabnąca ani na chwilę dynamika wydarzeń od ostatniego Forum w dużym stopniu wpływa na kształtujący się nadal program Forum i treść wystąpień. Przeniesienie obrad w sferę wirtualną pozwoliło organizatorom na większą elastyczność w budowaniu programu i wydłużenie czasu na ostateczne jego domknięcie, tak by był zgodny z aktualną sytuacją rynkową.

Forum tradycyjnie gromadzi najlepszych specjalistów i praktyków zaangażowanych w modernizację funkcjonowania państwa. Co ciekawe, drastycznie ograniczona – przez obrady online – możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń i poglądów oraz udziału w dyskusjach na Forum w niewielkim stopniu wpłynęła na zmniejszenie się liczby uczestników, jak i na ich strukturę zawodową. W pierwszym w historii Forum online uczestniczyły 373 osoby. 44% z nich stanowili przedstawiciele kadry zarządzającej i informatycznej administracji rządowej oraz samorządowej, 22% środowisk naukowych, 10% przedstawiciele firm informatycznych i biznesu, 11% z sektora ubezpieczeń i 13% innych.

Więcej informacji: www.forumti.pl

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów