Aktualności Zaczęło się 40 lat temu

Zaczęło się 40 lat temu

-

40 lat temu, w marcu 1981 r. powstały zalążki struktur organizacyjnych nieistniejącego jeszcze PTI. Zostali wówczas wyznaczeni animatorzy sześciu przyszłych sekcji (Bazy Danych, EMC IBM, SM, Sieci Komputerowe, Sprzętu Mikroprocesorowego i Grafiki Komputerowej) oraz czterech komisji (Stopni Specjalizacyjnych, Bibliotecznej, Wydawniczej i Szkoleń).

Był to rezultat zebrania nieformalnej grupy informatyków w grudniu poprzedniego roku inicjującego działania zmierzające do zorganizowania stowarzyszenia polskich informatyków. Uczestniczące w nim osoby reprezentowały różne ośrodki związane z informatyką – uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, ośrodki obliczeniowe i przemysł. Ustalono wtedy plan działania i propozycje najważniejszych postanowień statutu.

Miesięcznik „Informatyka” pisał o tym w lutowym numerze z 1981 r.: Informujemy o pierwszym zebraniu grupy informatyków, którego celem były przygotowania organizacyjne do założenia własnego stowarzyszenia. Jego członkowie przyjęli nazwę dla powstającej organizacji. Ma ona brzmieć: Polskie Towarzystwo Informatyczne. (…) Ponieważ nie dysponujemy obecnie żadnymi środkami finansowymi, zwołanie walnego zjazdu przedstawicieli profesji szacowanej na kilkadziesiąt tysięcy osób (statystyka podaje, że liczba ośrodków informatyki zbliża się do 2 tysięcy) nie mogło być brane pod uwagę. Zdecydowano zatem, że zaprosi się na zjazd grupę stu kilkudziesięciu osób, dbając, by była ona reprezentatywna dla wszystkich krajowych ośrodków i specjalności zawodowych.

Zjazd odbył się 23 maja 1981 r. Uczestniczyło w nim 143 delegatów, którzy stali się członkami-założycielami PTI.

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast