Strona głównaZarząd Główny

Zarząd Główny

Zarząd Główny sprawuje bezpośredni nadzór nad sprawami stowarzyszenia i koordynuje działania jednostek PTI. Jest także odpowiedzialny za realizację najważniejszych przedsięwzięć statutowych. Zarząd Główny spotyka się na posiedzeniach raz w miesiącu (poza okresem ferii i wakacji). Równie często organizowane są spotkania Prezydium Zarządu Głównego.

Harmonogram posiedzeń

Posiedzenia Zarządu Głównego

  • 24.06.2023 (stacjonarnie)
  • 02.09.2023 (zamknięte, wyłącznie dla członków ZG)
  • 30.09.2023
  • 28.10.2023
  • 25.11.2023
  • 16.12.2023 (stacjonarnie)

Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego

  • 14.06.2023
  • 13.09.2023
  • 11.10.2023
  • 15.11.2023

Komunikaty z posiedzeń

CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO XV kadencji 2023-2026

Prezydium Zarządu Głównego

Wiesław Paluszyński

Prezes PTI

Anna Beata Kwiatkowska

Wiceprezes ds. edukacji

Marian Bubak

Wiceprezes ds. naukowych

Adam Szabuniewicz

Wiceprezes ds. gospodarczych

Dariusz Rosłon

Skarbnik

Marek Bolanowski

Członek Prezydium ZG

Marcin Paprzycki

Członek Prezydium ZG

Pozostali członkowie Zarządu Głównego

Beata Chodacka

Członek ZG

Tadeusz Kifner

Członek ZG

Tomasz Królikowski

Członek ZG

Tomasz Klasa

Członek ZG

Wojciech Kulik

Członek ZG

beata Ostrowska

Członek ZG

Grzegorz Szyjewski

Członek ZG

Marek Ujejski

Członek ZG

Biogramy i zdjęcia nowych członków Zarządu Głównego zostaną dodane wkrótce.

Zakres zadań członków Zarządu Głównego

Zakres zadań członków Zarządu Głównego PTI w kadencji 2023-26 został zatwierdzony na posiedzeniu 2 września 2023 r.

Wiesław Paluszyński

Prezes PTI

Absolwent Politechniki Warszawskiej – studia magisterskie ukończył w Instytucie Podstaw Elektroniki na Wydziale Elektroniki, w specjalizacji "aparatura elektroniczna". Studia podyplomowe...

Maciej Drozdowski

Wiceprezes ds. ds. naukowych i edukacji

Profesor nauk technicznych. Studia ukończył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. W 1992 r. obronił pracę doktorską z informatyki, w 1997 r. uzyskał habilitację, a w 2009 r. ­– tytuł profesora. Przez całą swoją drogę...

Wojciech Kiedrowski

Wiceprezes ds. programu, działań statutowych w relacji z oddziałami

Absolwent kierunku „Informatyka” na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia podyplomowe na kierunku „Rachunkowość i Finanse” na Uniwersytecie Gdańskim....

Beata Ostrowska

Wiceprezes ds. gospodarczych i nowych projektów zapewniających środki finansowe dla PTI

Absolwentka matematyki stosowanej (specjalizacja „Informatyka”) na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej (FTiMS PŁ), ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym...

Marek Ujejski

Wiceprezes ds. finansowych/skarbnik

Absolwent Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego oraz kursów specjalistycznych na uczelniach krajowych (Uniwersytet Warszawski) oraz zagranicznych (m.in. Northwest University, USA)....

Marek Bolanowski

Członek Prezydium ZG

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej na kierunku „Informatyka”. W 2009 roku na Politechnice Łódzkiej obronił pracę doktorską i otrzymał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie „informatyka”...

Marcin Paprzycki

Członek Prezydium ZG

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie otrzymał tytuł magistra matematyki. Pracę doktorską...

Janusz Dorożyński

Członek ZG

Absolwent Moskiewskiego Instytutu Subtelnej Technologii Chemicznej im. Łomonosowa (obecnie część Moskiewskiego Uniwersytetu Technologicznego). W 1984 r. na tej uczelni uzyskał stopień doktora nauk technicznych na...

Marek Hołyński

Członek ZG

Po ukończeniu Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1970 roku pracował w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie, doktoryzując się w 1975 roku w Instytucie Cybernetyki...

Tomasz Klasa

Członek ZG

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, specjalizujący się w bezpieczeństwie systemów informatycznych; konsultant SAP oraz wykładowca akademicki. W PTI od 2008 r....

Tomasz Królikowski

Członek ZG

Profesor nadzwyczajny Politechniki Koszalińskiej. W 1996 r. ukończył studia na Wydziale Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej i uzyskał dyplom magistra inżyniera oceanotechnika w zakresie...

Włodzimierz Marciński

Członek ZG

Pracę zawodową rozpoczynał jako asystent w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie. Przez wiele lat rozwijał oprogramowanie polskich minikomputerów. Kierował pracownią Pilotowych Wdrożeń...

Mariusz Miętka

Członek ZG

Absolwent Politechniki Krakowskiej, ukończył studia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej (o specjalności „informatyka stosowana”)...

Adam szabuniewicz

Członek ZG

Absolwent Politechniki Białostockiej, ukończył studia na Wydziale Elektrycznym w dyscyplinie „elektronika i telekomunikacja” o specjalności „optoelektronika”. W 2003 r. rozpoczął karierę zawodową w...

Grzegorz szyjewski

Członek ZG

Pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Zarządzania na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2014 roku uzyskał tytuł doktora w dyscyplinie „nauk o zarządzaniu"...

Mariusz Tomaka

Członek ZG

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ukończył Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki na specjalności „Elektroniczne urządzenia cyfrowe”. Ukończył także programy: „TOP 500 Innovators”...