Strona głównaZarząd Główny

Zarząd Główny

Zarząd Główny sprawuje bezpośredni nadzór nad sprawami stowarzyszenia i koordynuje działania jednostek PTI. Jest także odpowiedzialny za realizację najważniejszych przedsięwzięć statutowych. Zarząd Główny spotyka się na posiedzeniach raz w miesiącu (poza okresem ferii i wakacji). Równie często organizowane są spotkania Prezydium Zarządu Głównego.

Harmonogram posiedzeń

Posiedzenia Zarządu Głównego

 • 16.12.2023 (stacjonarnie)
 • 20.01.2024
 • 24.02.2024
 • 06.04.2024
 • 22.05.2024
 • 22.06.2024
 • 28.09.2024
 • 26.10.2024
 • 23.11.2024
 • 14.12.2024

Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego

 • 10.01.2024
 • 07.02.2024
 • 13.03.2024
 • 17.04.2024
 • 05.06.2024
 • 11.09.2024
 • 16.10.2024
 • 13.11.2024

Komunikaty z posiedzeń

CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO XV kadencji 2023-2026

Prezydium Zarządu Głównego

Wiesław Paluszyński

Prezes PTI

Absolwent Politechniki Warszawskiej – studia magisterskie ukończył w Instytucie Podstaw Elektroniki na Wydziale Elektroniki, w specjalizacji "aparatura elektroniczna". Studia podyplomowe...

Anna Beata Kwiatkowska

Wiceprezes ds. edukacji

Marian Bubak

Wiceprezes ds. naukowych

Członek PTI od 1998, promotor 16 prac magisterskich zgłoszonych na Konkurs PTI, w tym 6 nagrodzonych. Od kwietnia 2017 do marca 2023 Prezes Oddziału Małopolskiego PTI, obecnie członek Zarządu OM PTI...

Adam Szabuniewicz

Wiceprezes ds. gospodarczych

Absolwent Politechniki Białostockiej, ukończył studia na Wydziale Elektrycznym w dyscyplinie „elektronika i telekomunikacja” o specjalności „optoelektronika”. W 2003 r. rozpoczął karierę zawodową w...

Dariusz Rosłon

Skarbnik

Marek Bolanowski

Członek Prezydium ZG

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej na kierunku „Informatyka”. W 2009 roku na Politechnice Łódzkiej obronił pracę doktorską i otrzymał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie „informatyka”...

Marcin Paprzycki

Członek Prezydium ZG

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie otrzymał tytuł magistra matematyki. Pracę doktorską...

beata Ostrowska

Członek Prezydium ZG, pełnomocnik Prezesa ds. projektów unijnych

Absolwentka matematyki stosowanej (specjalizacja „Informatyka”) na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej (FTiMS PŁ), ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym...

Pozostali członkowie Zarządu Głównego

Beata Chodacka

Członek ZG

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (pedagogika) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie ukończyła studia podyplomowe z informatyki. Pracuje jako nauczyciel informatyki w V Liceum w Krakowie...

Tadeusz Kifner

Członek ZG

Lider IT z 25-letnim doświadczeniem w branży finansowej. Ewangelista metod zarządzania IT i kultury IT. Doświadczony w budowaniu relacji pomiędzy biznesem a IT. Zaangażowany w budowę...

Tomasz Królikowski

Członek ZG

Profesor nadzwyczajny Politechniki Koszalińskiej. W 1996 r. ukończył studia na Wydziale Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej i uzyskał dyplom magistra inżyniera oceanotechnika w zakresie...

Tomasz Klasa

Członek ZG

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, specjalizujący się w bezpieczeństwie systemów informatycznych; absolwent Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytety Technologicznego...

Wojciech Kulik

Członek ZG

Danuta Morańska

Członek ZG

Grzegorz Szyjewski

Członek ZG

Pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Zarządzania na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2014 roku uzyskał tytuł doktora w dyscyplinie „nauk o zarządzaniu"...

Marek Ujejski

Członek ZG

Absolwent Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego oraz kursów specjalistycznych na uczelniach krajowych (Uniwersytet Warszawski) oraz zagranicznych (m.in. Northwest University, USA)....

Zakres zadań członków Zarządu Głównego

Zakres zadań członków Zarządu Głównego PTI w kadencji 2023-26 został zatwierdzony na posiedzeniu 2 września 2023 r.