Beata Chodacka

- członek Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (pedagogika) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie ukończyła studia podyplomowe z informatyki. Pracuje jako nauczyciel informatyki w V Liceum w Krakowie oraz Szkole Podstawowej nr 33 w Krakowie. Łączy pasję pedagogiki i informatyki poprzez organizację i animację bardzo wielu inicjatyw edukacji informatycznej. Organizatorka konferencji dla nauczycieli, konkursów informatycznych, między innymi współautorka i organizatorka popularnego wśród młodzieży ogólnopolskiego konkursu informatycznego TIK?TAK! (5 edycji), który skupiał ponad 23 tys. uczestników. Jest autorką programów szkoleń, m.in. programu nauczania informatyki dla klas 1-3 gimnazjum oraz dla klas 4-8 szkoły podstawowej przygotowującego do zdobycia certyfikatu ECDL. Od 2005 roku Certyfikat ECDL przy jej wsparciu otrzymało 275 uczniów.

Jest współautorką programu merytorycznego projektu „Młodzieżowa e-Akademia Nauk Matematyczno-Przyrodniczych” dla ponad 2 tys. uczestników. Pasjonatka e-learningu, współpracuje z Centrum e-learningu przy AGH, jest także zaangażowana we wdrażanie technik blended learning w szkołach małopolskich.

Od 2008 roku zaangażowana w działania PTI, przez trzy kolejne kadencje członek Zarządu Głównego PTI, członek prezydium Zarządu Głównego. W tych latach opracowywała kierunki rozwoju i działania ECDL w Polsce we współpracy z Fundacją ECDL w Dublinie. Reprezentowała Polskę na Forum ECDL, wspomagała swoją wiedzą i doświadczeniem kolejnych koordynatorów, współtworzyła i wdrażała nowy system e-ECDL. Inicjatorka projektu „Klasa z ECDL”, prowadzonego w Polsce. Pomysłodawczyni i współautorka exeBOOKa (www.exebook.pl), który nadal się rozwija. Pełni funkcję Koordynatora ECDL w Małopolsce od 2009 roku, za podejmowane inicjatywy została uhonorowana jedną z dwóch statuetek „Lider XX-lecia ECDL”.

Współpracując z Instytutem Badań Edukacyjnych przygotowywała kwalifikacje informatyczne dla Krajowych Ram Kwalifikacji w obszarze IT. W Małopolsce jest wiceprzewodniczącą Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, w której zasiada od 2007 roku. Od 2017 roku funkcję wiceprezesa ds. edukacji w Małopolskim Oddziale PTI.

Współpracuje z Instytutem Informatyki AGH, gdzie przez ostatnie lata była Koordynatorem w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (www.cmi.edu.pl).

Za swoją działalność wyróżniona nagrodami i odznaczeniami m.in. nagrodą Infostat 2011, Medalem Komisji Edukacji Narodowej w roku 2012, wyróżnieniem Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego 2012, nagrodą Małopolskiego Kuratora Oświaty 2013, Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką PTI.

W roku 2021 z jej inicjatywy powstała przy PTI „Sekcja Informatyki Szkolnej”, która obecnie skupia ponad 100 członków i sympatyków, nauczycieli i edukatorów informatyki z całej Polski (www.sis.edu.pl). Z materiałów przygotowywanych przez członków SIS korzysta blisko 2000 osób.

Należy do elitarnej grupy „SUPERBELFRZY RP”, gdzie również podejmuje starania popularyzacji edukacji informatycznej.

Mnogość podejmowanych ciekawych inicjatyw edukacyjnych to rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań i pasji informatycznych, budowa świadomego i czynnego młodego społeczeństwa, a także tworzenie wzorców działań dla wielu nauczycieli podzielających podobne pasje w całej Polsce.