Maciej Drozdowski

- Wiceprezes ds. naukowych i edukacji

Profesor nauk technicznych. Studia ukończył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. W 1992 r. obronił pracę doktorską z informatyki, w 1997 r. uzyskał habilitację, a w 2009 r. ­– tytuł profesora.

Przez całą swoją drogę zawodową związany jest z Instytutem Informatyki Politechniki Poznańskiej. Pracował także w Zespole Szkół Łączności im. M. Kopernika w Poznaniu jako nauczyciel informatyki oraz na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM na stanowisku profesora.

Przebywał na licznych zagranicznych stażach – w Eindhoven University of Technology, Faculty of Business Administration w Memorial University of Newfoundland, Istituto Analisi dei Sistemi ed Informatica del C.N.R. oraz Istituto per le Applicazioni del Calcolo w Rzymie, Laboratoire de Modélisation et de Calcul-IMAG w Grenoble, Université du Havre, Universität Augsburg.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą algorytmiki, złożoności obliczeniowej, równoległych systemów komputerowych, oceny efektywności systemów komputerowych, badań operacyjnych oraz inżynierii internetowej.

Jest autorem wielu publikacji, w tym monografii o szeregowaniu zadań w systemach równoległych i 3 rozdziałów w innych książkach. Opracował także 3 specjalne wydania czasopism i opublikował ponad 90 recenzowanych prac w czasopismach i na konferencjach naukowych.

Był członkiem komitetów programowych ponad 20 międzynarodowych konferencji naukowych, a w szczególności konferencji Parallel Processing and Applied Mathematics (PPAM) integrującej polskie środowisko przetwarzania równoległego.

Prowadził zajęcia dotyczące przetwarzania równoległego, złożoności obliczeniowej, matematyki dyskretnej, optymalizacji kombinatorycznej, oceny efektywności systemów komputerowych.

Był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, za pracę habilitacyjną otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów i Oddziału Nauk Technicznych PAN. Zdobył także wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Prezydenta RP i Intel Corporation za program nauczania e‑Commerce.

Prowadził badania przemysłowe dla przedsiębiorstw: Amica Wronki, QASpark, Alliance Technology Polska, Samsung Polska, Roche Polska, Kogeneracja Zachód. Brał udział w projektach naukowych finansowanych przez MNiSW, KBN, NCN, NCBiR, FNR (Luksemburg).

W okresie 2016-18 był członkiem Zespołu ds. nagród MNiSW.

Do Polskiego Towarzystwa Informatycznego należy od 1991 r. W latach 1999-2002 pełnił obowiązki Prezesa Oddziału Wielkopolskiego PTI.

Więcej informacji – na stronie http://www.cs.put.poznan.pl/mdrozdowski/