Marcin Paprzycki

– członek Prezydium Zarządu

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie otrzymał tytuł magistra matematyki. Pracę doktorską obronił na Southern Methodist University w Dallas w Teksasie, natomiast habilitację otrzymał w Bułgarskiej Akademii Nauk. Pracował na University of Texas of the Permian Basin, University of Southern Mississippi oraz Oklahoma State University.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą programowania równoległego i rozproszonego, Internetu rzeczy, technologii semantycznych oraz systemów agentowych.

Jest autorem ponad 500 publikacji i był zapraszany do komitetów programowych ponad 800 międzynarodowych konferencji. Zasiada w radach redakcyjnych 12 czasopism.

Więcej informacji na stronach:
https://scholar.google.pl/citations?user=OWSryNQAAAAJ&hl=en&oi=ao
http://www.ibspan.waw.pl/~paprzyck/