Marek Bolanowski

– członek Prezydium Zarządu

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej na kierunku „Informatyka”. W 2009 roku na Politechnice Łódzkiej obronił pracę doktorską i otrzymał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie „informatyka” (specjalność: „systemy i sieci komputerowe”).

Jest pracownikiem naukowym Zakładu Systemów Rozproszonych i Zakładu Systemów Złożonych Politechniki Rzeszowskiej. Jego główne zainteresowania w obszarze informatyki związane są z projektowaniem i eksploatacją sieci komputerowych oraz detekcją anomalii w systemach informatycznych. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu tematycznego.

Był zaangażowany w przygotowanie wielu informatycznych konferencji naukowych i branżowych – jako organizator, członek komitetów organizacyjnych i programowych. W roli prelegenta występuje na konferencjach naukowych i specjalistycznych, poświęconych zagadnieniom projektowania i eksploatacji systemów rozproszonych.

Uczestniczył w wielu przedsięwzięciach związanych z projektowaniem i budową rozproszonych systemów informatycznych, współdziałając przy tym z wiodącymi producentami sprzętu oraz integratorami rozwiązań informatycznych. Współpracuje również z przemysłem w zakresie wspólnych badań i wdrażania nowych rozwiązań w środowiskach produkcyjnych. Jest instruktorem i współzałożycielem akademii i laboratoriów szkoleniowych (m.in. Cisco, Alcatel-Lucent, Extreme Networks).

Był jednym z członków-założycieli Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego i jego pierwszym Prezesem. Jest również Rzeczoznawcą PTI.