Marek Ujejski

- Wiceprezes ds. finansowych/skarbnik

Absolwent Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego oraz kursów specjalistycznych na uczelniach krajowych (Uniwersytet Warszawski) oraz zagranicznych (m.in. Northwest University, USA).

Jest ekspertem  w obszarze bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz analizy ryzyka operacyjnego. Przez wiele lat pracował na stanowiskach kierowniczych działów IT w sektorze bankowym i publicznym.

Jako przedstawiciel Polski brał udział w wielu projektach europejskich w obszarze systemów informatycznych oraz grupach roboczych Komisji Europejskiej, ostatnio w eIDAS Working Group. Pracując w NFZ pełnił  też rolę eksperta w Ministerstwie Cyfryzacji i Administracji oraz Ministerstwie Zdrowia.

Zdobył wieloletnie doświadczenie w budowie i eksploatacji wielkich systemów informatycznych w sektorze bankowym i sektorze publicznym. Nadzorował wdrożenia systemów centralnych m.in. w ING BSK, Raiffeisen Bank Polska oraz BGŻ. Jest współautorem systemu weryfikacji uprawnień pacjentów eWUŚ oraz Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

Posiada międzynarodowy certyfikat CISM stowarzyszenia ISACA. Przygotował wiele publikacji dotyczących rozporządzenia RODO, które ukazały się w kwartalniku Informacja w Administracji Publicznej” wydawnictwa C.H. BECK oraz w dwumiesięczniku Ogólnopolski Przegląd Medyczny”

Od wielu lat wykłada na studium podyplomowym Politechniki Warszawskiej w obszarze oceny efektywności inwestycji informatycznych. Jest zapraszany jako speaker na renomowane konferencje zagraniczne i krajowe.

W 2016 r. został odznaczony Oznaką Honorową Związku Banków Polskich za szczególny wkład w rozwój i bezpieczne funkcjonowanie polskiej bankowości. W 2018 r. otrzymał Statuetkę Polskiego Towarzystwa Informatycznego z okazji 70-lecia polskiej informatyki za całokształt działań.