Wiesław Paluszyński

- Prezes PTI

Absolwent Politechniki Krakowskiej, ukończył studia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej (o specjalności „informatyka stosowana”).

W roku 2004 rozpoczął karierę zawodową w firmach komercyjnych jako inżynier oprogramowania. Wspierając wytwarzanie oprogramowania tworzył sterowniki komputerowe dla systemów Windows, Android oraz Linux. Współpracował przy tworzeniu protokołów komunikacyjnych oraz rozwiązań grupy SIG, zajmującej się łącznością Bluetooth. Był odpowiedzialny także za tworzenie i wdrażanie systemów autonomicznych pojazdów dla liderów w branży motoryzacyjnej.

Dla międzynarodowych firm tworzył oprogramowanie do wymiany dużych ilości danych zgodnie z rządowymi wytycznymi. Oprogramowanie to było wdrażane z sukcesami zarówno w Europie, jak również na kontynencie amerykańskim.

Pracował dla takich międzynarodowych firm jak Intel, ABB, Alten czy Woodward.

Od 2017 roku jest właścicielem firmy informatycznej wspierającej zarówno małe i duże przedsiębiorstwa, jak również polskie sądownictwo.

Zdobył tytuł „Microsoft Certified Professional Developer” zdając pozytywnie egzaminy MCPD oraz MCTS.

Od roku 2015 zajmuje się tematyką sądową jako biegły sądowy w zakresie przestępczości internetowej, wspierając sądownictwo w walce z hejtem w Internecie.

W roku 2017 został rzeczoznawcą Polskiego Towarzystwa Informatycznego i wspomaga realizację zadań Izby Rzeczoznawców. W ramach prac w Polskim Towarzystwie Informatycznym jest odpowiedzialny za uruchomienie usługi zabezpieczenia stron internetowych w ramach walki z mową nienawiści w Internecie.