Tomasz Klasa

– członek Zarządu

Tomasz Klasa – doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, specjalizujący się w bezpieczeństwie systemów informatycznych; absolwent Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytety Technologicznego w Szczecinie oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; konsultant SAP oraz wykładowca Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. W PTI od 2008 r., organizator i realizator inicjatyw proczłonkowskich; członek ZG od 2014 r.