Tomasz Klasa

– członek Zarządu

Tomasz Klasa – doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, specjalizujący się w bezpieczeństwie systemów informatycznych; konsultant SAP oraz wykładowca akademicki. W PTI od 2008 r., organizator i realizator inicjatyw proczłonkowskich; członek ZG w kadencji 2014-2017. W bieżącej kadencji chciałby zająć się sprawami członkowskimi i poprawą komunikacji wewnętrznej w PTI, w tym między innymi: powrotem do tematu legitymacji członkowskiej, wdrożeniem uchwalonych w kadencji 2014-2017 odznaczeń PTI, uruchomieniem elektronicznej deklaracji członkowskiej, usprawnieniem przepływu informacji do członków po każdym ZG oraz nową stroną PTI.