Strona głównaZarząd GłównyWiesław Paluszyński

Wiesław Paluszyński

- Prezes PTI

Absolwent Politechniki Warszawskiej – studia magisterskie ukończył w Instytucie Podstaw Elektroniki na Wydziale Elektroniki, w specjalizacji „aparatura elektroniczna”. Studia podyplomowe w zakresie konsultingu ukończył na SGH, a w zakresie bezpieczeństwa państwa – na Akademii Obrony Narodowej.

Dziennikarz prasy technicznej do 1990 r. Potem pracował w administracji państwowej, kolejno w: MSW, Ministerstwie Ochrony Środowiska, jako zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Pełnomocnik Ministra Ochrony Środowiska ds. informatyzacji, Dyrektor Departamentu w BBN. Od 1997 do 2000 r. był wiceprezesem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., od 2000 do 2003 r. – Dyrektorem Pionu Technologii w TP Internet. W 2003 r. pełnił funkcję Wiceprezesa ARiMR. Od 2003r. kieruje firmą TI Consulting sp. z o.o. jako Prezes Zarządu.

W latach 1994-1997 był członkiem Rady Informatyzacji przy Prezesie Rady Ministrów, a w kadencji 2010-2011 – członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA. W latach 1999-2001 należał do Międzyresortowego Rządowego Zespołu ds. Gospodarki elektronicznej. Współtwórca Ustawy o podpisie elektronicznym, ekspert sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Ustawy o podpisie elektronicznym, ekspert Komisji Przyjazne Państwo w tym samym zakresie. Od 2014 r. jest członkiem Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Od 2019 roku pełni funkcję eksperta Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji.

Członek Władz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w latach 2001-2008 i ponownie od 2010 r. (członek Rady Izby, Przewodniczący Komisji Arbitrażowej PIIT, Wiceprezes PIIT). Należy do międzynarodowego stowarzyszenia Profesjonalistów Systemów Informatycznych Obronności i Bezpieczeństwa AFCEA (Główna Siedziba – Redmond, st. Wirginia, USA). Przez 3 kadencje był członkiem Rady Dyrektorów Oddziału Polskiego AFCEA.

Do Polskiego Towarzystwa Informatycznego należy od 1993 roku, od 2005 do 2011 r. pełnił obowiązki Wiceprezesa PTI, od 2011 do 2014 oraz ponownie od 2017 do 2020 r. – Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej PTI. Tytuł członka honorowego PTI przyznany mu został przez delegatów Zjazdu PTI w 2017 r.

Wybrany na funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego 27 czerwca 2020 r.

Jest dwukrotnym laureatem nagrody Info Star (za system informatyczny ochrony środowiska i podpis elektroniczny), laureatem Medalu 70-lecia Polskiej Informatyki, Nagrody PIIT w 2010 r., Nagrody XX-lecia PIIT oraz Nagrody XXV-lecia PIIT i KIGEiT. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.