Strona głównaZarząd GłównyWłodzimierz Marciński

Włodzimierz Marciński

- członek Zarządu

Pracę zawodową rozpoczynał jako asystent w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie. Przez wiele lat rozwijał oprogramowanie polskich minikomputerów. Kierował Pracownią Pilotowych Wdrożeń zakładów Mera.

Pracując w Ministerstwie Spraw Zagranicznych był odpowiedzialny za informatyzację polskiej służby zagranicznej, w tym opracowanie kompleksowego systemu informatycznego wsparcia urzędów konsularnych oraz implementację systemu informacyjnego Schengen.

Od marca 1998 r. do lipca 2004 r. pełnił funkcję I Radcy w Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli, gdzie odpowiadał za proces negocjacji akcesyjnych w obszarze telekomunikacji, technologii informatycznych oraz społeczeństwa informacyjnego. Był długoletnim ekspertem w sprawach informatyki Rady Europy.

Jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji (2004-2005 r.) odpowiadał za zagadnienia informatyzacji administracji publicznej. Współtworzył ustawę o informatyzacji, konsolidował zamówienie publiczne na sprzęt informatyczny dla administracji, tworzył podstawy koncepcyjne platformy ePUAP. W imieniu Polski sprzeciwiał się przyjęciu dyrektywy dotyczącej patentowania oprogramowania.

W latach 2008-2011 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w MSWiA i koordynował przyjęcie przez rząd pierwszej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Po powołaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji poświęcił się rozwojowi kadr IT w administracji publicznej.

Od 2012 do 2017 r. pełnił, z inspiracji Komisji Europejskiej, funkcję Lidera Cyfryzacji w Polsce. Zainicjował powołanie Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce (SPRUC) – nieformalnego zrzeszenia instytucji, firm oraz organizacji chcących współpracować na rzecz upowszechniania kompetencji cyfrowych. Jest przewodniczącym Rady Programowej tego porozumienia.

Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego XIII kadencji (2017-2020). Poza obowiązkami związanymi z samym kierowaniem PTI aktywnie wspierał środowisko olimpiad oraz mistrzostw  algorytmiki i programowania. W ramach PTI zabiega także o wizerunek polskich informatyków w świecie, np. poprzez realizacje projektu „PoLAND of IT masters”.

Od wielu lat jest członkiem Rady Programowej Forum Teleinformatyki. Od 2020 r. zasiada także w Komitecie Informatyki PAN.

Za swoją działalność społeczną, na wniosek środowiska teleinformatycznego, został w 2013 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.