„Biuletyn PTI” wydawany był na początku działalności PTI jako czasopismo informujące o pracach i inicjatywach podejmowanych przez nas w ramach stowarzyszenia. Z czasem zyskał więcej tekstów merytorycznych, co doprowadziło do decyzji o zmianie jego charakteru i nazwy. Od początku 2022 r. nasz kwartalnik – o charakterze problemowym – nosi tytuł „Domena”.

„Biuletyny PTI”

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014