Historia informatyki

portal www.historiainformatyki.pl

Portal składa się z typowej części „portalowej” oraz z części archiwalnej, która została opracowana na podstawie doświadczeń w pracy z instytucjami zajmującymi się archiwaliami: Instytutem Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz Muzeum Polskim w Rapperswilu.

W części archiwalnej portalu można znaleźć między innymi akty prawne wydane przez władze w sprawie rozwoju informatyki od lat 60-tych, dokumentację techniczną i handlową polskich komputerów (np. MERA-400 i K-202), a także archiwalne materiały konferencyjne PTI. Jest również indeks osób oraz nazw handlowych sprzętu i oprogramowania.

W części portalowej publikowane są współczesne artykuły – np. o prekursorach informatyki i przemysłu komputerowego, czy pierwszych polskich stronach www. Są też dostępne książki z zakresu informatyki, będące darowiznami Autorów dla portalu.

Zapraszamy: https://historiainformatyki.pl/

portal obchodów 70-lecia polskiej informatyki

Strona poświęcona jest obchodom 70-lecia polskiej informatyki, które przypadały na 2018 r. i były koordynowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Jubileusz upamiętnia powołanie 23 grudnia 1948 roku zespołu, którego zadaniem było zbudowanie w naszym kraju maszyny matematycznej – prekursora dzisiejszych komputerów. 

Na stronie obchodów można znaleźć najważniejsze informacje o historii polskiej informatyki – w tym artykuły publikowane w Biuletynie PTI oraz elektroniczną wersję wystawy  przedstawiającą kamienie milowe rozwoju polskiej informatyki.

Obchody składały się z kilkunastu wydarzeń – konferencji, seminariów i spotkań – organizowanych przez biuro Zarządu Głównego PTI, oddziały naszego Towarzystwa, a także partnerów.

Zapraszamy: http://70-lat-informatyki.pl/

seria wydawnicza "polska Informatyka"
prezentacje historyczne