[do_widget id=bcn_widget-3]

Polska informatyka – zarys historii

»Polskie minikomputery. Historia informatyki w Warszawskich Zakładach „ERA”« to praca zbiorowa przygotowana przez byłych pracowników Zakładów, znających i tworzących jego historię. Bezpośrednią inspiracją do jej powstania było seminarium nt. polskich minikomputerów zorganizowane podczas obchodów  70-lecia Informatyki w Polsce w 2018 roku.

W książce znajdziemy ciekawe informacje o powstaniu zakładów w 1927 roku i pierwszych jego produktach. Jednak okres szczególnie ważny dla zakładów i rodzącej się informatyki polskiej to lata siedemdziesiąte i początek lat osiemdziesiątych XX wieku. Powstały tu, od podstaw, pierwsze minikomputery produkowane seryjnie, jak np. K-202, Mera 300, Mera 400, SM 3, Mera CNC/Nucon, Mazovia oraz towarzyszące im oprogramowanie operacyjne i użytkowe. Ich instalacje i wdrożenia w wielu biurach i zakładach przemysłowych torowały drogę upowszechniania maszyn cyfrowych w naszym kraju.

Książka jest pełna wyczerpujących opisów tworzonych konstrukcji oraz uwarunkowań w jakich one powstawały. Autorzy, często w bardzo osobisty sposób, przedstawiają pracę zespołów projektantów, konstruktorów, programistów którym dano szanse rozwinąć swoje pasje i umiejętności. W warunkach bardzo ograniczonego dostępu zarówno do bazy materiałowej, jak i wiedzy oraz doświadczeń krajów zachodnich tworzone były ciekawe konstrukcje oraz unikalne zastosowania. Zawdzięczać to należy przede wszystkim ludziom. Wielu z nich w dzisiejszych warunkach swobodnego przepływu wiedzy, kapitału oraz ludzi osiągnęłoby sukcesy w świecie. Dziś pozostaje satysfakcja oraz wspomnienia.

Warto zapoznać się z książką, aby wiedzieć, że mieliśmy polskie komputery, że byliśmy w stanie tworzyć do nich oprogramowanie ­– zarówno operacyjne, jak i użytkowe; że pozyskiwane licencje umieliśmy sensownie wdrażać oraz kreatywnie rozwijać.

Zapraszamy do lektury wersji elektronicznej książki.