[do_widget id=bcn_widget-3]

Historia PTI

Polskie Towarzystwo Informatyczne zostało założone w 1981 r. – jest więc najstarszym stowarzyszeniem branżowym w Polsce. Przedstawiamy poniżej materiały opisujące historię Towarzystwa.

Folder 36-lecia PTI, wydanie selektroniczne
„Polskie Towarzystwo Informatyczne1981-2017. Podsumowanie dwunastu kadencji”

Folder został uzupełniony – w stosunku do poprzednich wydań – o opis działalności Towarzystwa podczas dwóch kolejnych kadencji Zarządu Głównego (2011-2014 oraz 2014-2017).

Folder 30-lecia PTI, wydanie skrócone – promocyjne
„30 lat Polskiego Towarzystwa Informatycznego 1981-2011”

Folder został wydany przez Zachodniopomorski Oddział PTI we wrześniu 2011 r. z okazji Sejmiku Młodych Informatyków, w ramach którego odbyła się sesja poświęcona historii Towarzystwa

Folder 30-lecia PTI, wydanie I
„30 lat Polskiego Towarzystwa Informatycznego 1981-2011”

Folder został wydany przez Zarząd Główny PTI w grudniu 2011 r. z okazji uroczystej konferencji poświęconej 30-leciu Towarzystwa.

Folder 30-lecia PTI, wydanie II rozszerzone
„30 lat Polskiego Towarzystwa Informatycznego 1981-2011”