AktualnościZjazd Delegatów PTI w trybie zdalnym

Zjazd Delegatów PTI w trybie zdalnym

-

W związku z zagrożeniem epidemicznym Zjazd Delegatów PTI w czerwcu odbędzie się w trybie zdalnym. Termin ustalono na 27 czerwca. Uchwałę w tej sprawie Zarząd Główny PTI podjął 2 maja. Jednocześnie utrzymano wcześniej ustaloną liczbę delegatów z każdego z oddziałów.

Ostateczny termin przeprowadzenia zgromadzeń wyborczych w oddziałach upływa  6 czerwca. Tryb tych zgromadzeń wybiera zarząd oddziału, jednak Zarząd Główny PTI zaleca tryb zdalny.

Do 13 czerwca zespół organizacyjny wystosuje do każdego z delegatów zawiadomienie o organizacji, terminie, czasie trwania i propozycji porządku obrad zjazdu. Zawiadomienia zostaną wysłane drogą mailową lub listem poleconym.

Do 31 maja można zgłaszać kandydatury członków PTI chcących wziąć udział w Zjeździe, a nie będących delegatami. Niezależnie od tego do udziału zostaną zaproszeni kierujący jednostkami PTI (oddziałami, kołami, sekcjami), niebędący delegatami.

Spotkanie pracowników ERY

W gościnnych murach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyło się dzisiaj (6 marca) spotkanie byłych pracowników Zakładów „ERA”, w których wytwarzano m.in....

„Polska informatyka: zarys historii” w Plus Minus „Rzeczpospolitej”

Miło nam poinformować, że publikacja autorstwa wiceprezesa PTI Marka Hołyńskiego pt. „Polska informatyka: zarys historii” otrzymała bardzo pozytywną recenzję w dodatku Plus Minus „Rzeczpospolitej”....