Strona głównaZjazd Delegatów

Zjazd Delegatów

Zjazd Delegatów to najwyższa władza Stowarzyszenia.

Wybrani przedstawiciele oddziałów z całej Polski powołują władze naczelne – Prezesa i członków Zarządu Głównego. Delegaci mogą także wprowadzać zmiany w statucie definiującym sposób funkcjonowania Stowarzyszenia. Uchwały podjęte przez Delegatów obligują władze naczelne do podejmowania określonych kierunków działań. Zjazd zwyczajny zwoływano jest co 3 lata po upłynięciu kadencji władz naczelnych. W wyjątkowych wypadkach zwołany może być także dodatkowo Zjazd Nadzwyczajn.

Zjazd Delegatów 2023

Ostatni Zjazd Delegatów odbył się 27 maja 2023 r. Delegaci wybrali nowe władze naczelne stowarzyszenia: Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną oraz Główny Sąd Koleżeński. Powołano także Radę Naukową kolejnej kadencji.

Tytuł Członka Honorowego PTI otrzymali: Beata Chodacka (przewodnicząca Sekcji Informatyki Szkolonej) oraz prof. Krzysztof Diks z Wydziału Matematyki, Informatyki i mechaniki UW. Sylwetki Członków-Honorowych prezentujemy na stronie: https://portal.pti.org.pl/spolecznosc/czlonkowie-honorowi/

Delegaci podjęli także uchwały ws. zmian w Statucie PTI  oraz ws.  programu działania Towarzystwa. Znowelizowany Statut zostanie opublikowany po jego zatwierdzeniu przez KRS. Wszystkie uchwały zjazdowe można znleżć na stronie: https://portal.pti.org.pl/dokumenty-konstytuujace-i-decyzje-wladz/#uchwaly_zd

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów 2021

Zarząd Główny na mocy uchwały nr 044/XIV/21 zwołał na 11 września (sobota) 2021 r. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTI.

Delegaci nadali tytuł Członka Honorowego PTI: Januszowi Dorożyńskiemu, Januszowi Kacprzykowi, Włodzimierzowi Marcińskiemu oraz Tadeuszowi Syryjczykowi. Sylwetki Członków-Honorowych prezentujemy na na stronie: https://portal.pti.org.pl/spolecznosc/czlonkowie-honorowi/

Delegaci podjęli także uchwały ws. zmian w Statucie PTI oraz ws. sposobu i programu działania Towarzystwa.

Poprzednie Zjazdy Delegatów

  • XIII Zjazd Zwyczajny PTI, 27 czerwca 2020 r: materiały
  • XII Zjazd Zwyczajny PTI, 24-25 czerwca 2017 r.: materiały;
  • XI Zjazd Zwyczajny PTI, 14 czerwca 2014 r.: materiały;
  • II Zjazd Nadzwyczajny PTI, 2 lipca 2016 r.: materiały;
  • I Zjazd Nadzwyczajny PTI, 21 marca 2015 r.: materiały;