Strona głównaAktualnościZjazd, spotkanie programowe i materiały dla delegatów

Zjazd, spotkanie programowe i materiały dla delegatów

-

Na 27 maja br. zwołany został Zjazd Delegatów PTI. Program przewiduje wybór nowych władz stowarzyszenia i ustalenie działań programowych. Obrady toczyć się będą w hotelu Mercure Grand (Warszawa, ul. Krucza 28).

Oficjalne aktualne materiały zjazdowe, uwzględniające wyniki spotkania programowego 18 maja br. w Klubie Bankowca, znajdują się w dostępnym dla członków PTI systemie Sorga (https://pti.sorga.pl) w dedykowanym umiejscowieniu Zasoby -> Repozytorium -> Zasoby zjazdowe -> XIV Zjazd PTI 2023.

 W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: pti@pti.org.pl

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów