AktualnościZmarł Kol. Stanisław Jaskólski

Zmarł Kol. Stanisław Jaskólski

-

W dniu 22.12.2018 roku zmarł Kol. Stanisław Jaskólski.

Mgr. Inż. Stanisław Jaskólski urodził się w 1931 roku w Warszawie. Po ukończeniu w 1956 roku studiów na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej rozpoczął pracę zawodowa w Zakładzie Telewizji Instytutu Łączności w Warszawie. W roku 1959 otrzymał propozycje przejścia do Zakładu Aparatów Matematycznych PAN (ZAM), gdzie został kierownikiem Pracowni, a następnie kierownikiem Zakładu w Instytucie Maszyn Matematycznych PAN, powstałym jako kontynuator ZAM PAN.

W okresie pracy w ZAM, a następnie IMM PAN był jednym z konstruktorów rodziny uniwersalnych maszyn cyfrowych ZAM (ZAM-2, ZAM-21, ZAM-41), a także brał udział w rozbudowie skonstruowanej w ZAM PAN pierwszej polskiej maszyny cyfrowej XYZ.

W 1966 mgr. inż. Stanisław Jaskólski przeszedł do pracy w Głównym Urzędzie Statystycznym, początkowo jako zastępca dyrektora, utworzonego w centrali GUS w Warszawie Ośrodka Elektronicznego GUS. Kolejno awansując, w 1981 roku objął stanowisko Naczelnego Dyrektora Zarządu Mechanizacji i Automatyzacji Opracowań Statystycznych GUS, któremu podlegała cała sieć ośrodków obliczeniowych statystyki państwowej w Polsce.

Równolegle z pracą w GUS, za zgodą Kierownictwa GUS , współpracował z przemysłem komputerowym. Do najważniejszych spraw w tej dziedzinie należy zaliczyć udział mgr. inż. Stanisława Jaskólskiego w Komisji Państwowej , powołanej w celu zatwierdzenia do produkcji komputerów ODRA – 1305 i 1325.

W latach 70-ch był członkiem- założycielem Klubu Użytkowników Komputerów ICL w Polsce (i jego prezesem w latach 1982-88). W roku 1981 był członkiem- założycielem Polskiego Towarzystwa Informatycznego (i jego Vice-Prezesem w latach 1981-86).

W latach 1970-73 był nieetatowym konsultantem Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa PKP, a także Ministerstwa Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych.

Był także (w latach1975-78) nieetatowym kierownikiem działu miesięcznika „Informatyka”.

Członek założyciel i Członek Honorowy PTI, współzałożyciel Sekcji Historii Informatyki PTI .

W 2018 roku został laureatem Medalu 70-lecia Polskiej Informatyki nadanym mu przez PTI co było uhonorowaiem jego zasług dla informatyki.

Był Wiceprezesem ZG PTI I i II kadencji oraz Członkiem ZG PTI III kadencji.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 4 stycznia 2019 roku o godz. 9.00 w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarz miejscowy.

Spotkanie pracowników ERY

W gościnnych murach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyło się dzisiaj (6 marca) spotkanie byłych pracowników Zakładów „ERA”, w których wytwarzano m.in....

„Polska informatyka: zarys historii” w Plus Minus „Rzeczpospolitej”

Miło nam poinformować, że publikacja autorstwa wiceprezesa PTI Marka Hołyńskiego pt. „Polska informatyka: zarys historii” otrzymała bardzo pozytywną recenzję w dodatku Plus Minus „Rzeczpospolitej”....