Aktualności Zmarł prof. Stanisław Waligórski

Zmarł prof. Stanisław Waligórski

-

Ze smutkiem informujemy, że w wieku 86 lat zmarł prof. Stanisław Waligórski. Był współtwórcą naszego stowarzyszenia i członkiem władz naczelnych pięciu pierwszych kadencji, laureatem medalu XXX-lecia PTI.

Pracę zawodowa rozpoczął w Zakładzie Aparatów Matematycznych PAN (ZAM, późniejszy – IMM), gdzie pod koniec 1959 roku powierzono mu opracowanie organizacji maszyny uniwersalnej ZAM-2, pierwszego polskiego komputera na lampach elektronowych. Specjalizował się w teorii automatów, bazach danych i systemach informatyczne. Jako pracownik naukowo-dydaktyczny związany był przez wiele lat z Uniwersytetem Warszawskim, obecnym Wydziałem Matematyki Informatyki i Mechaniki (MIM UW). Wykładał także na Wojskowej Akademii Technicznej.

W latach 1974-1977 pełnił funkcję wicedyrektora departamentu w Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, najpierw w Krajowym Biurze Informatyki, a później w Departamencie Informatyki.

Był mocno zaangażowany w organizowanie edukacji informatycznej w Polsce. W 1985 r. współtworzył pierwszy program nauczania elementów informatyki w szkołach średnich. Jako jeden z pierwszych szkolił także nauczycieli informatyki. Od 1989 kierował zespołem programowym ds. kształcenia techników informatyków w szkołach policealnych.

Na początku lat 90. współtworzy Olimpiadę Informatyczną i pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady w edycjach I-VI (1993-1999). W  latach  1996-2000 był członkiem Międzynarodowego Komitetu Sterującego Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej (International Committee of the IOI).

Na podstawie biogramu z książki Macieja M. Sysło, „Edukacja informatyczna w Polsce w historycznym rozwoju”, w przygotowaniu oraz wpisu na stronie Oddziału Mazowieckiego PTI.

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast