AktualnościZmarł prof. Władysław Findeisen

Zmarł prof. Władysław Findeisen

-

KATEGORIE

7 marca zmarł prof. Władysław Findeisen, były rektor Politechniki Warszawskiej, uczestnik Powstania Warszawskiego i obrad Okrągłego Stołu.

Prof. Findeisen był specjalistą w zakresie automatyki i sterowania, jeszcze jako adiunkt zorganizował na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej Katedrę Automatyki i Telemechaniki, którą przekształcono w 1971 roku w Instytut Automatyki.

W 1981 roku został wybrany na stanowisko rektora Politechniki Warszawskiej. Pełnił tę funkcję do 1985 r., kiedy to odwołano go z powodów politycznych. W kolejnych latach przewodniczył Prymasowskiej Radzie Społecznej, należał też do Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym „Solidarności” Lechu Wałęsie.

W 1989 roku współprzewodniczył (z Aleksandrem Gieysztorem) obradom plenarnym Okrągłego Stołu. W wyborach 4 czerwca 1989 roku został wybrany senatorem z ramienia Koalicji Obywatelskiej, w 1991 ponownie dostał się do Senatu, tym razem starując z listy Unii Demokratycznej.

Odznaczony Orderem Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych i wolnej Polski. W 2020 roku otrzymał także honorowe obywatelstwo miasta stołecznego Warszawy.

Cześć jego pamięci!

Spotkanie pracowników ERY

W gościnnych murach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyło się dzisiaj (6 marca) spotkanie byłych pracowników Zakładów „ERA”, w których wytwarzano m.in....

„Polska informatyka: zarys historii” w Plus Minus „Rzeczpospolitej”

Miło nam poinformować, że publikacja autorstwa wiceprezesa PTI Marka Hołyńskiego pt. „Polska informatyka: zarys historii” otrzymała bardzo pozytywną recenzję w dodatku Plus Minus „Rzeczpospolitej”....